Epoch Delegations Total: 0.200000000
Key Name Stake % of Total
B62qnjpQq2uPKSsRJU4ivYYvECnY2RbkSDVsoKJn9nFkq2YPu7XazHg Unknown 0.200000000 100.00