Epoch Delegations Total: 66000.000170000
Key Name Stake % of Total
B62qmr9wnqsmhgThnSHvNKM6JtpWdJM2iQ4GPtUJk6ZjySeNiEyJmvk Unknown 66000.000170000 100.00