Next Epoch Delegations Total: 0.350000000
Key Name Stake % of Total
B62qqv8wnjKvzckZHfsKEm6ivRbk8aM6Mn8kSHs6ysLWYYxauCegBpG Unknown 0.350000000 100.00