Next Epoch Delegations Total: 0.004679350
Key Name Stake % of Total
B62qqUNeSat3jkC6WNoRFKsHNtM14VcuZdrDXVSV3xozDyxgasL6xD6 Unknown 0.004679350 100.00