Epoch Delegations Total: 0.200000000
Key Name Stake % of Total
B62qq4isMY46Nnc1D18brK58ozTbpuCAFUkUAKGK2zVWNnzhjTyUNd4 Unknown 0.200000000 100.00