Next Epoch Delegations Total: 0.100000000
Key Name Stake % of Total
B62qpbF8sdzEV2yoYXhACeZ1fB9NvQH8BNkCbEsR1ysy3oKjLYa1x1T Unknown 0.100000000 100.00