Epoch Delegations Total: 0.100000000
Key Name Stake % of Total
B62qpX5ArbCv24VVhV26V1jvWjQ5kSEPR7NScFFZHzWYWMYMoq6XZNy Unknown 0.100000000 100.00