Next Epoch Delegations Total: 0.200000000
Key Name Stake % of Total
B62qoxkZwL6MMq8SpVicdA587f9F6kaKrjrDzV8Vo6Fcjk6tyc6ybR7 Unknown 0.200000000 100.00