Next Epoch Delegations Total: 0.030750000
Key Name Stake % of Total
B62qmkVBvrfsmwUWpUVVTNCRYpk9uDvCxt2c8wwvg4xWzWRnUDiFUTB Unknown 0.030750000 100.00