Epoch Delegations Total: 2159.031750000
Key Name Stake % of Total
B62qmkVBvrfsmwUWpUVVTNCRYpk9uDvCxt2c8wwvg4xWzWRnUDiFUTB Unknown 2159.031750000 100.00