Epoch Delegations Total: 0.100000000
Key Name Stake % of Total
B62qm1zuXxuzVUMBBm3Sw2chbps2EdX1YLzUfpSBrHKJFrvTwnYSSjZ Unknown 0.100000000 100.00