Epoch Delegations Total: 276.000000000
Key Name Stake % of Total
B62qkutsPsvq1vfWJV6VJ6n68GuLHCzjLhgUweCD292j1m9M2Qxvjtt Unknown 276.000000000 100.00