Next Epoch Delegations Total: 0.101000000
Key Name Stake % of Total
B62qkkPvTLfyypaVtMNGCiUVfL3Dx2VSZh9R9skGLSDX21yiPBWsX9G Unknown 0.101000000 100.00