Epoch Delegations Total: 0.100000000
Key Name Stake % of Total
B62qkMwbeMZkjd48VNKRGdwnyTUm2pVrBie7DjK6nxYmWnQ69eFDaqD Unknown 0.100000000 100.00