Epoch Delegations Total: 0.100000000
Key Name Stake % of Total
B62qjn3FwzxYTYWa8yZmsGXfa2CQtKvHvgzME2fypVvDfKxWLG21U9V Unknown 0.100000000 100.00