Next Epoch Delegations Total: 0.780000000
Key Name Stake % of Total
B62qjey4q2AVPVgyJSPvXLDpen22V85hfm8nEdcYzEzmLQLL5smbkfk Unknown 0.780000000 100.00