Next Epoch Wallet Delegations B62qjYFuUkb1D8xgwdADbiZ6UUr6KA6x61BzzE1K9sgemawDbytmjTb
Key Name Stake % of Total
B62qjYFuUkb1D8xgwdADbiZ6UUr6KA6x61BzzE1K9sgemawDbytmjTb Unknown 66721.252000000 76.94
B62qqDvzvGP798vcVLeGczsY3sKypYTfhk5zKk2sNyCPx9kWBkh9Emx Unknown 20001.150000000 23.06