Epoch Delegations Total: 0.001000000
Key Name Stake % of Total
B62qjPDyavWQPQEPE4V1kZo34gvffu1wU76XLrVuUSRMyDvrHxEPMf4 Unknown 0.001000000 100.00