Next Epoch Wallet Delegations B62qjJAwwbXg6kXPYHzMTKBA2bG4RtiYggvYdCJVQTCB1ArMerwtzzh
Key Name Stake % of Total
B62qjJAwwbXg6kXPYHzMTKBA2bG4RtiYggvYdCJVQTCB1ArMerwtzzh Unknown 66720.025000000 100.00