Epoch Delegations Total: 0.200000010
Key Name Stake % of Total
B62qitpkSH8U24Zj5V2oziG7Mv3xTyGTyqPkrJ9C4tJaAjKWzLpdyhT Unknown 0.200000010 100.00