Block
Date: (1 year ago)
Creator: B62qkhsokrrs8AvXxm1sQ8deH27TMqNtMVx538rd1kaZq4bVJcGeeL5
State Hash: 3NLwd3aieeuSC7QXSnxeCYPqGNi8fysn2CkCXNXPuj3PorgFpXEN
Previous State Hash: 3NLGn6cCdMfYE94oXoMftGz595LG3wcZHxJL6rY6S4yzWbMpg5ee
Snarked Ledger Hash: jwxKBvEJ1iPCBT4SAJdbBc2LyvLrtANucxj11B3o85ErPcuN8JC
Staged Ledger Hash: jwuewBUPKTqvvJSv91Njq5WSTmjiFDHMgm56QZo14TrbKQEPjcL
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qn6riPuuK5yBFTf9z7Hj3VrA7yTh4vPhYV4C8UEXXJ4Yvfg4R9rx
Transaction fees: 0.097600002
Snark fees: 0.000570000
Slot: 805
Global Slot: 357805
Blockchain Length: 239000
Epoch: 50
Total Currency: 1018073692.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 341006
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpaAVtEH9KPvF5...zAwGVt
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 341005
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZMGkVJPYbxdj...s6aTTb
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 341004
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
Ckpa3G34n3eME8K...9ov8mv
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 341003
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYfnJFrieNytM...JLjjro
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 341002
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
Ckpa3kvDaZKQ996...PXwMDR
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 341001
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYXnnMPNhXGGs...NxZRPc
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 341000
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpaJkHRj5cgATr...b2oEpo
0.001000000
0.000001000
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 80836
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZioYgTJWt3So...QvM71Z
0.001000001
0.094486110
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 80823
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpZ5iQq9vuQPE7...TzHbct
0.001000001
0.094486110
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 77747
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYwa541ZotXnX...ocrFzY
0.005100000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 115156
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpZ4zcBo2MmDK5...3VZUHm
0.006500000
0.100000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 78119
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZh942emNMqE7...u4oje4
0.007000000
0.088000000
B62qm7vP2JPj1d8...pVyGPG
Nonce: 17955
B62qoE2ZdP51QNb...tMRHf9
CkpZ9ghmQGygz5J...d89Byz
0.010000000
1829.610005600
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
Nonce: 16124
B62qrPsUrqwCNRr...STXmBL
CkpZ5UBTLPhNouH...xYPxUU
0.010000000
2.500000000
B62qoYdjXv89wNF...g6wWwt
Nonce: 21
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
CkpZYzwEQ5yUYsb...jSaenP
0.050000000
1199.950000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 20808999 891155540
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 195868568 566168552
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 604991875 61749429
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 143925870 141331954
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 531018922 991966178
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 704265712 788102901
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 605788048 907295032
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 306636315 607671808
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 10077700 502681965
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 197996709 436817237
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 35760323 265059278
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1039611586 817489795
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 680876506 317903489
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 165392428 145108176
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 624939498 766535418
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 952773217 563355269
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 302422671 927606161
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 85619160 131994951
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 501680397 746883958
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 787461070 1070623770
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 906431161 543214271
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 561493484 538713916
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 928103942 805730052
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 423746054 97751565
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 888978234 529017162
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 281219792 824109161
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 473307395 186961181
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1041635500 640938052
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 18481484 475146518
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 836953012 1002802812
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 312797101 1000210184
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 54530408 684634652
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 834500431 1042363432
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 92495209 191484312
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 984189686 514481506
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 729486160 1063496948
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 92363713 952797012
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 424723352 329325515
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 970513464 528080457
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 177899439 400675691
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 593298371 455367394
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 598115223 551510246
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 222849438 705301324
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 966401182 477668767
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 201404164 265026404
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 410972244 875015632
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 548359220 944974631
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 629744774 338455467
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 370846586 389279647
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 957992782 606458975
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 31211887 918382366
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 458185501 747482113
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1008224304 4728032
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1070209225 1033505363
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 892343726 429506653
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 143716889 474569704
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1001691601 28891701
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 872269143 805610795
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 368751359 1017921067
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 79523787 839846166
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 886420629 813301447
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 913251652 406370380
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 1005751814 152398390
0.000050000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 378722132 480141856
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 217134278 70887632
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 15718931 270866326
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 844628159 391602755
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1042537745 804002195
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 32927731 357749227
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 120615141 344513002
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 463806117 704735147
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1025363494 33218782
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1072328812 298173471
0.000000000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 538884827 684557633
0.000010000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 143686894 536005670
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 428287549 1034390248
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 128076465 668530012
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 312390264 485622863
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 653524280 35002700
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 171083495 888460416
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 344725149 965538268
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 334324062 133163540
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 395659466 416927592
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 469910214 886423207
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 205471380 1048544298
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 798481017 594399055
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 922997623 692532824
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 250763846 1063045547
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 872957786 286436725
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 889194398 393721602
0.000500000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 960853408 1013077701
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1019808462 248137348
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 158442825 66096332
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 591462082 40927486
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 255056155 57657447
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 742515569 257492944
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 230322365 504282699
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 152512713 909414338
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 237035001 508166171
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 594288438 739319003
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 833768030 474923090
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 357236724 465408438
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 267355378 553873814
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 851892917 440151699
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 527563945 945421507
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 500983413 823561674
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 109056764 921109424
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1061676016 749605325
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 237926805 420259360
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 157364097 523212385
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 846538406 800778298
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 392343644 43338789
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 56665419 337392641
0.000000000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 9815151 61011125
0.000010000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 13269666 854692063
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 167204758 1054804954
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 732545284 764955702
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 553391714 140610296
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 51399308 182199406
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 164352050 1022847287
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 982217847 821574010
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 92740573 990406675
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 302770318 976849663
0.000000000

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
0.000500000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
0.000020000
B62qkhsokrrs8Av...cGeeL5
0.020030002
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
0.000050000
B62qkhsokrrs8Av...cGeeL5
0.077000000