Block
Date: (1 year ago)
Creator: B62qrJowiiRAYWQUrhyieAdFuDJgQ2MoyCqTzotP2ECRVptb63f7bG3
State Hash: 3NLvuMT5d3wSFNWTSCWtxhApXJZWkg43va1pJPyCsmzbParGW4JQ
Previous State Hash: 3NLrDRKnDJhbVWGoV7fcZ3sUQk24pGikMG1TbUaGZVRdsxZxYLm1
Snarked Ledger Hash: jy1cbHZHaeZ8xqpMXbJ5LVhryE6Js3xnyyYSrUVASSEpeb92GEn
Staged Ledger Hash: jwkN1pEu6fgNcHhaCbf6ZZqdmEykrMYaR2woozAt6qB3t3BfirP
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qjHrPXCydF2R9Vc2Gp9Cmn55eodSKUmhW7fQ83zwkXkMR77MHk3e
Transaction fees: 0.191700001
Snark fees: 0.099959992
Slot: 2449
Global Slot: 373729
Blockchain Length: 248558
Epoch: 52
Total Currency: 1028957212.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233165
B62qkGVz7Achsaj...D4jkZL
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpaJK592cyTQGD...BByEKE
0.001000000
0.015934337
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233164
B62qr2BKxiFt8sz...ze81Ku
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpaJqhwde4wmVH...VTQRhN
0.001000000
0.016037737
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233163
B62qpoGan4ubU9f...Hqf6QJ
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpaK9b5yqiXo9y...9roTMy
0.001000000
0.016052745
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233162
B62qiYhfwSMNAkd...qo5wo8
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpYQxVj2tos4Kz...ZnmuBZ
0.001000000
0.016093587
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233161
B62qrTf5GruF8z9...r8FDvC
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpYTUTaP9qsMMc...wgHSqF
0.001000000
0.016115206
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233160
B62qqkrmdYPrMyA...hvB2WM
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpaEprvuRb1hpF...JmLdXh
0.001000000
0.016138808
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233159
B62qkd5N1QktwpG...HRbK5r
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpZ21VxMBycFN4...Rt4ECK
0.001000000
0.016147967
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233158
B62qpQrXWDybErA...cygvTB
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpYnkWbRKYA6qd...vftSK3
0.001000000
0.016173371
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233157
B62qn2R1rRp2jRh...C7B5YC
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
Ckpa966KVKUSks4...EuC7ve
0.001000000
0.016181249
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233156
B62qnAAyavBWxwr...hTxHLh
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
Ckpa2bzyV76BYYe...4N1QAG
0.001000000
0.016200874
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233155
B62qoRCzkZbncPU...oJkSJU
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpZUwuGZxXkcHt...Dv53xN
0.001000000
0.016201535
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233154
B62qr4EghAri3J4...ycmYFD
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpZLxgAsrhQqob...QFLXdT
0.001000000
0.016204865
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233153
B62qreSQCzLvgN4...HRPWJs
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpYt6aqU6CA3Mm...RHiU8J
0.001000000
0.016212496
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233152
B62qjF8SoNYtqL1...A7fzKt
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
Ckpa939gtGkM5Gc...KjNcac
0.001000000
0.016225218
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233151
B62qmSuputJtThq...Fj6Sax
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpZT4ECmaas3MF...5bkejg
0.001000000
0.016229156
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233150
B62qqLN5bBP9aoM...9VTLQC
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpZsrQdShRTbSc...3C2K5K
0.001000000
0.016250994
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 356493
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZgSTXgFRqQc9...WDBXLP
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 356492
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZ2XpCjbXdsyp...yY1Tgg
0.001000000
0.000001000
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 233149
B62qjw4LaB6cCEn...ZMTDCq
Memo: payout_from_AURO_Epoch_51
CkpYqn26DaExXrv...PLa3ed
0.001000000
0.016354062
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 356491
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYU68pkwp2dVi...tzF7kd
0.001000000
0.000001000
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 93546
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZtfnRkRiRpAE...SDRMY9
0.001000001
1.908722219
B62qp9vk2jHCqKo...MU53jG
Nonce: 758
B62qmcCTRZ82KoP...nSprPW
CkpZ7oetRj5RJFc...NuWYXt
0.002000000
149.500000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 93707
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZsAeBq1S3TAZ...by7iNW
0.005100000
0.090000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 93706
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZ1GiEuiNp4So...KwBLbL
0.005400000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 129432
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpZ5Fv7Vkcv64u...vFRnCU
0.006500000
0.100000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 129431
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
Ckpa5qn1e5KCvDf...DWwnrv
0.006500000
0.100000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 94122
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZPTL8yAxYHbP...w9k5sf
0.007500000
0.087500000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 94121
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZ94Mf2HVsxKh...qBTuNj
0.007500000
0.087500000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Nonce: 1
B62qjzJvc59DdG9...BeWpRE
Memo: Name: HmmOkay
CkpYRBXJcELBnSn...zgNpNi
0.010000000
0.000000000
B62qqjL9T5YAwWA...kepgx5
Nonce: 1
B62qiYgEPC6w9Wt...ZkguFr
CkpaH3vYfnbCmTY...TC69kG
0.010100000
2069.441391123
B62qqKuZ2qBb8kp...8dogo5
Nonce: 3
B62qnzpBiPTZkx4...RqRQKJ
Ckpa7xQff9phUqc...trXfD4
0.010100000
10000.000000000
B62qjs9zGnQYUkq...xgBXFg
Nonce: 0
B62qnZKgVBL6LiE...qFMb7z
Ckpa77GJ26qBa5y...VXdScx
0.020000000
0.480000000
B62qr2w3uKrnwy2...eJSXqc
Nonce: 0
B62qnZKgVBL6LiE...qFMb7z
CkpZgoegSvL9Afj...AVW46z
0.020000000
231.880000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 5188
B62qnxH4mfTeh1A...otsCer
CkpZXtWUZMB6Drm...TmsbHJ
0.020000000
107.758001268
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
Nonce: 20475
B62qp43BKisRT17...x2K13o
CkpZQfW5vaQ8LVq...nGwqXJ
0.020000000
1540.852100000
B62qrHohbDEVFQm...2zVwTv
Nonce: 2
B62qnZKgVBL6LiE...qFMb7z
CkpZ4oVGxR2p65M...x3Zoxo
0.020000000
198.380000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 393199600 989693627
0.000900000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 89350002 864520620
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 566458660 222494879
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 334885689 531963441
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 584443735 716438768
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 511514693 783047856
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 368985767 389843956
0.000900000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 782264703 385447340
0.000999999
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 388047874 37821928
0.000900000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 781604660 117609156
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 203695709 1054579786
0.000900000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 211101692 69470089
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 696875259 258927757
0.000900000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 119699990 81570833
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 108889360 79498834
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 988801316 377992667
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 742681800 574251463
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 428357544 193861566
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 98263386 835433618
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 188540169 8410615
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 79875971 80212626
0.000900000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 95545952 972444860
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 441388002 443173751
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 380042267 294065613
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 7849426 80347014
0.000050000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 145480882 174793528
0.000010000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 896458592 281461158
0.000010000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 597616399 490748833
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 922507006 21560245
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 485545665 769971726
0.000000000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 607837366 406145275
0.000999999
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 781931075 813875330
0.000000000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 784353510 874502672
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 480903882 44626702
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 641882155 629403806
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 721026954 375867108
0.000050000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 785669554 631594132
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 176655957 428316847
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 5011772 55414301
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1006368586 6152230
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 671903118 877873880
0.000000000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 147237233 892639022
0.000010000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 697495788 298585256
0.000999999
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 929150420 405862747
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 492960355 134057932
0.000900000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 237697924 227450151
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 811975880 781642408
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 362630825 702985316
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 330509742 596561291
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 298348973 60247997
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 86762661 922362100
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 10618734 195601956
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 121200985 307627564
0.000000000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 312427190 1015677177
0.000010000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 488446705 62948403
0.000010000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 852770606 694874931
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 486449881 229869148
0.001000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 954338177 167900663
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 750032194 551501363
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1058612836 470167133
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 649165715 282129618
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 717905308 831349795
0.000900000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 92976641 387053323
0.000999999
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 205346419 885133206
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 936473987 2573256
0.000900000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 683133664 777892595
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 342433293 614614511
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 748816741 18641025
0.000000000
B62qrB4hLHkwUz3...qJZTUb
Job Ids: 285477954 212339129
0.010000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 659100815 1022917796
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 220534882 1069894373
0.000900000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 552758155 84829162
0.000900000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1043853277 319830440
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 771972231 205276481
0.001000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 308223558 683349532
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 173191353 256096982
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 314631528 571988562
0.000000000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 300183935 611194667
0.000999999
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 389252054 1023821176
0.001000000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 431729133 866861714
0.000999999
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 452645221 220115622
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 530270206 422757667
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 425676463 644761499
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 403510323 20131915
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 33316444 294158793
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 724383875 1017078493
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 901029794 656769083
0.000900000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 333159220 351418883
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 408005957 519047089
0.001000000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 385235362 315604577
0.000999999
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 372478327 923818964
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 117998523 769259821
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 210726738 62624162
0.000900000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 370575553 289600882
0.001000000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 169025447 501563647
0.001000000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 887608600 597467374
0.000999999
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 344398317 139243883
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 274288429 1026485879
0.000900000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 254048774 723728871
0.050000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 951892180 968958885
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 971558457 453639459
0.000000000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 370486946 592617192
0.000010000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 80838156 4310869
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 761210059 483165117
0.000900000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 251543902 53810407
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 18549074 39148962
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 798174792 245383169
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 296635225
0.000000000