Block
Date: (2 months ago)
Creator: B62qiZi62RK552P54BGEb7saNF5mSVRCFcxULPvGVi64KudP1s7TSm6
State Hash: 3NLvdBjRXVqhycWpecipXsjpsTBZwVACgJWLLjcJVTjuaWAHxpoG
Previous State Hash: 3NK5wMHyb5wAYr6UZhbr3AaXNaWjw48ezdvUPZU449WiPfPFRMiv
Snarked Ledger Hash: jwdkfS7z6H4J67Lm2DWTL4WR2eu6pnVNgkQ739cQxU3LbxcgF6Q
Staged Ledger Hash: jwM5dzDdmpoP6VCQw1HktUBszY4yz5fPwPDdZW3eSefqw5NQGdw
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qo5WDhwtNhSYTXcohko2tD2d1WCX1m8V5Ja6aysA8PfpV9RBwmxA
Transaction fees: 3.332605500
Snark fees: 0.000000000
Slot: 77
Global Slot: 535577
Blockchain Length: 343348
Epoch: 75
Total Currency: 1143845452.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qqv6FQbS41Xj...D6JFtv
Nonce: 28
B62qkDZH2wPuWgC...3zXG96
CkpZ5yYFnTWKZkW...1kQz9P
0.001000000
239.200000000
B62qqv6FQbS41Xj...D6JFtv
Nonce: 27
B62qiburnzzzzzz...r7UN6X
Memo: 4dbcd77ef09007ec31d2c8fc3a9ae98e
CkpZqDbtYQVbLzc...DdgSWc
0.001000000
2880.000000000
B62qqv6FQbS41Xj...D6JFtv
Nonce: 26
B62qo4YHrtYN4M8...WfLMRD
Memo: 4dbcd77ef09007ec31d2c8fc3a9ae98e
CkpaCsdBh6gLynT...YeymM7
0.001000000
1095.866860016
B62qqv6FQbS41Xj...D6JFtv
Nonce: 25
B62qoUVTKseKuce...qZD6w9
Memo: 4dbcd77ef09007ec31d2c8fc3a9ae98e
CkpZtYdxUQYgF8f...5XFCfM
0.001000000
1549.177876260
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 217791
B62qq6PqndihT5u...RcM1ku
CkpaFeqZjhcf7sX...2QFfey
0.005486100
0.090000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 217790
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpZsxanE9XqyHt...dZfhwR
0.003000000
0.092000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 162656
B62qpV4EsWwwaoQ...oDBrEz
CkpZniUueLM8LER...kptgNp
0.005486100
0.090000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 162655
B62qpV4EsWwwaoQ...oDBrEz
CkpaHqBm9EWfrtV...2kkjR2
0.005486100
0.090000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 247732
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
Ckpa1ZY1f6RHbb6...3kXHh4
0.005586100
0.089900011
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 237875
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpZWveoWBshF6a...LVX6z5
0.030500000
0.064986111
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 237874
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpaEpyZwQW111M...hSXdig
0.006000000
0.089486111
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 235887
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpZrWL7g51Du5P...PF12fv
0.007000000
0.088486111
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 235886
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZuXmD3Yp2J7p...zT6Uwz
0.006000000
0.089486111
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 289702
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Ckpa3iFmCiupXAH...VSnppz
0.015100000
0.080000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 289701
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
CkpZ37Y8X3LXErW...A9Y9w2
0.015861100
0.080000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 249321
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZmwwxyfdUn4A...gLeCx6
0.050000000
0.045486000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 249320
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZoCwRYzYKw4S...UdiQiY
0.020000000
0.075486111
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 247731
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZfUswRDa2QwZ...Hy12G2
0.020000000
0.075486111
B62qkBbqvkTSpPw...kzQCs7
Nonce: 3
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
CkpaFh51QoL74ZW...CNAdUb
0.030500000
2894.969500000
B62qmtmE3LUjCZ4...tWsJRF
Nonce: 0
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
CkpaEBQJrJ49dbg...pnsbUo
0.030500000
43.458700000
B62qjvPoUjehC6E...1jkhRW
Nonce: 1647
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Ckpa8HewKVTW2Ga...gM4g91
0.030500000
29906.032600000
B62qiYuQEH6iQFn...yR3PJ6
Nonce: 407
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
CkpZGfJ89qUuQ3q...CFZkDZ
0.030500000
5963.999500000
B62qmTf6c7YXpK5...X4SSQP
Nonce: 0
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
CkpZ5jwnrB4eLG7...95Br8Y
0.030500000
2566.484489399
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 54322
B62qiobNDT7F8PL...YHv23W
CkpYgakGavBPoU6...QFdPHi
0.030500000
362.400000000
B62qowEYJgub2m4...DioYKr
Nonce: 1
B62qoWjgy4sxJLQ...1mdQS4
CkpaFPwMPh4nCn5...nL8AW9
0.100000000
2.000000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14600
B62qkQ4MwmugnqW...Z9MAAy
CkpYZy6C6kpRDAZ...aakxDu
0.100000000
10.000000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14599
B62qmtfFt3hih7c...zpXXxo
CkpYhnyGjFM1dxj...2a95MV
0.100000000
110.293169245
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14598
B62qpQ5Z5cDu5En...kfeE6A
CkpZuYiBHXimVyy...r8roEm
0.100000000
10.000000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14597
B62qmuB3XDSidZK...7meeKb
CkpZRBgqFi7mM6J...2ca7aE
0.100000000
91.934308862
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14596
B62qmP29ZAmcNWJ...rjHbAH
CkpYm36yCx6PJRm...fbtkaL
0.100000000
20.000000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14595
B62qiVtDdTyuuU3...rJqGsB
CkpZvH2UEunBRdz...MFo8pL
0.100000000
13.763186727
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14594
B62qnBd9jNdpyeb...MzgmY3
CkpZwPPfy5nq6nF...Vnz1gf
0.100000000
23.853089074
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14593
B62qoAUH2GrL88W...eUkvdL
CkpZEArasFv1B3x...RARLsX
0.100000000
65.629755162
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14592
B62qkiEAmXwMG6W...3NRrQr
CkpYjogR9UoAtQ8...w3rob1
0.100000000
122.638376003
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14591
B62qmamcXxs2ojw...ADA6gB
CkpZzh1NKhWZ7SP...eiH14g
0.100000000
74.828599469
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14590
B62qk8pvfBxAvGZ...RYMG49
Ckpa4syxbYmRn7g...NJqhmX
0.100000000
7.433176442
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14589
B62qmDudptY6Yic...XkzZEC
CkpZN69AVWbTfTk...YNTpcD
0.100000000
296.667314196
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14588
B62qmU99EJ6f88g...9B38Zf
CkpYUBYRKNchkCD...VRoLuH
0.100000000
2.070000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14587
B62qjEraTPoWrpT...PJk5mK
Ckpa3T2SmGbEAad...HAeB23
0.100000000
6.003908955
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 14586
B62qm3B3BbkqyRU...7oG8HH
CkpYv5CroUdopUw...5rTCZw
0.100000000
29.500000000
B62qri3GkJvnRQt...qHBdye
Nonce: 36
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
CkpZwJpVhUDabm1...LXUBTU
0.140000000
59999.860000000
B62qiV36eqAtyFb...L3NBbj
Nonce: 0
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
CkpZskft913yBVa...xbyj9S
0.140000000
612.187300000
B62qosbHKwyu8h5...fb96BG
Nonce: 1
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
CkpZqmxcTL4es5Q...fiNhoL
0.140000000
6498.360000000
B62qpmsFTWv8Uzx...b4QwGg
Nonce: 20
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
CkpYcDY7APtQ5iN...KjGvhw
0.140000000
542.860000000
B62qp6im6bA8Eyb...DQ4G9K
Nonce: 8
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
CkpYXZE61hfcvYB...9jfQhg
0.140000000
14999.860000000
B62qrVc6m6LpLqB...CbebQo
Nonce: 42
B62qoy8z1RnC9PN...6FPPhB
CkpYvieKRHDCZPd...Pwui8z
0.200000000
499.800000000
B62qkHxPrAdJA8P...TmHYC1
Nonce: 2
B62qmtg7JoxAFZA...HKgLJN
CkpYUMrQWqwP1YE...51JPYc
0.200100000
778.000000000
B62qqivzqFaBTeD...xKYQSx
Nonce: 0
B62qmQQF8SJofwA...JURCqP
CkpZkXBN3eMDUM1...EA47EP
0.250000000
6.250000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 185554028 924071115
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 553591437 101621530
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 666984988 125366441
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 486308 828297861
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 639165955 134091871
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 785208303 846567547
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 90716649 115971450
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 266497291 564107239
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 666989892 545270558
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1020491339 804893382
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1044900733 394285016
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1001484040 422956094
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 338076895 283936521
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 374737801 476492443
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 821013536 534645728
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 350107561 342242429
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1003322636 231474301
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1073619806 618336645
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 645919719 769988878
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 423012672 884183061
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 604711928 163927861
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 755769459 646167947
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 52489675 645214181
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 939430745 354876974
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 75186586 990170112
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 937796485 582659543
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 563592006 1030944951
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 568689614 569185924
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 909029548 302993503
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 38793186 97196180
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 842105061 664819084
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 683393899 601209889
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 826755159 517752820
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 338360243 242778164
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 442964826 187532482
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 184588660 940283237
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 96085782 656064941
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 835948445 1061267474
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1035520148 118164371
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 196706704 336771350
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 41946500 1016078332
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 474868700 122344229
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 607709155 134535978
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 131636445 710138854
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 995393009 906027080
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 846130928 592388586
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 702865546 954599932
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 332235250 367196470
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 744380443 589384149
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 502497371 115187392
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 64693526 982637838
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 958934330 687185356
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 292835760 323546245
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 587892975 469528586
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 889129590 912630065
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 812896690 944970005
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 818979021 351814557
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 893818465 824741808
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 291593533 849399169
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 26613114 555931871
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 614908865 753236904
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 31879566 966332984
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1027337559 1058956675
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 881252791 597123581
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 198068151 836559007
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 695530324 446832650
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 426658405 112232875
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 822284903 30958000
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 420110936 48653402
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 465257772 576933824
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 126087670 744809304
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 528524940 561567865
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 1046435531 208426893
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 29618392 937597431
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 394835789 401115063
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 172861384 87080302
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 117220234 461394668
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 6935048 1027959889
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 689126009 783506581
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 119917140 85494364
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 962630641 852567606
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 555830914 947890257
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 834503741 177168921
0.000000000

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qiZi62RK552P...s7TSm6
0.004000000
B62qiZi62RK552P...s7TSm6
3.328605500