Block

This block has been orphaned

Date: (1 year ago)
Creator: B62qnLDRynfpb6SUKCQkK3eWyf8QqTLvUMuoj2z7LeDdPCJYG4FVxP2
State Hash: 3NLayYBRAtwsNk2q5jVLdvPFrFQkudiB7m98CA99ybkghKXzHuRQ
Previous State Hash: 3NKw9DtVrAYXxyHnLAN93jVRX6QcGoq23RGmZngtvEUMhRzT6HFs
Snarked Ledger Hash: jx4g3gi9hZZJ7WS2y5gWNSJvzE5JnKmGUQWYwUNnHNYFnyzcGr1
Staged Ledger Hash: jxv1Gbex1ATM8kHXP3YPDyYVrahF3yMdw9xD6HJU2TJGZQXHBrW
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qnKJ4xjpNogkMHpNwnytoEpcqCv3Pqs5nCEYDBXmh7hRymJn7ddL
Transaction fees: 0.162200000
Snark fees: 0.000000000
Slot: 7037
Global Slot: 371177
Blockchain Length: 247053
Epoch: 51
Total Currency: 1027144252.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 354002
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZvHe2dVwuj2L...ic44b1
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 354001
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZtPJrKHdYtMy...SY1K2o
0.001000000
0.000001000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 49928
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYVJrnhY79KEA...Yt27Sn
0.003000000
0.092000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 49927
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYfoSLD17gu52...5TyrZA
0.003000000
0.092000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 49926
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpZmHby5gZ5Bfo...b6Za3e
0.003000000
0.092000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 91150
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZpeSw3YqYNGw...QYVRNZ
0.005400000
0.090000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 91149
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZ97oWecJZEGg...pyJ1Jv
0.005400000
0.090000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 91148
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYyD2XNQSn6Am...EFn5bt
0.005400000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 127144
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpYchTLsYJARuy...TisQmo
0.006500000
0.100000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 127143
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpZfALfagbQ8au...vGDUgC
0.006500000
0.100000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 91558
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYtmuX7btULN3...XWxAbD
0.007500000
0.087500000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 91557
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZy8gwRobxjWM...sjqLu1
0.007500000
0.087500000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 91556
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZUuApfAUbcXa...kgYYMS
0.007000000
0.088000000
B62qoVtM5a2SNNM...AXz8kr
Nonce: 676
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
CkpaAnaXTuzSXJp...gkUgnm
0.020000000
18774.980000000
B62qinsxtSTgCTJ...CPyHam
Nonce: 1202
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
CkpZPz6f49TQZVj...FuNdJt
0.020000000
15306.980000000
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
Nonce: 19921
B62qm1E5CCK3m6m...ppyPnc
CkpZ6cc2GrwdzyZ...Dphabb
0.020000000
20.003269400
B62qq7N1K6QJha1...5BLygu
Nonce: 16850
B62qmJ1iVKzw9Le...NYKVpj
CkpYpbVM1DGYubu...tP6xcq
0.020000000
0.010000000
B62qnPg3LXNdvQD...R6k7dW
Nonce: 623
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
CkpYoWGScoMhjMe...DH7PpA
0.020000000
10627.140000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
There are no snark jobs in this block

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qnLDRynfpb6S...4FVxP2
0.162200000