Block

This block has been orphaned

Date: (1 year ago)
Creator: B62qoZGM2udCuxkcoGijEP8wXLEcBpj5c4DJP7DDmrPeJqoATqSPFYG
State Hash: 3NLaxcWDFE1gJxpnA1kJQtgquxafQoKSXMuGTM4GS51YSfoSVEFM
Previous State Hash: 3NLrK5RERcXpZjEPTwdqpKR8dZ7EfFCtNkQkQZpKkw4WZqLrivPR
Snarked Ledger Hash: jwPyVqTLrTNeR8KHUW7ViJj5rX6fA3Z6Aw6L78iB4kiY4ugSXUm
Staged Ledger Hash: jy3BMBLEH3qwfVfo7jxZTFHhh7DPsKVoQ8k7mWqsShVu8YQX6T1
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qmXrQB8jpxHZ2i576MsMCiLNorggtfz9b9zVSwSSo6bdaimLMVpK
Transaction fees: 0.141000000
Snark fees: 0.124375568
Slot: 3035
Global Slot: 381455
Blockchain Length: 253209
Epoch: 53
Total Currency: 1034213932.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 363998
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYi2oqNMDnoUk...JrTXfQ
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 363997
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYWFG3hAimq3n...Lb8xgM
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 363996
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYe6ejRpkwxPs...j4qMM2
0.001000000
0.000001000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 60288
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpZABZzX2gqMGK...QSvoxB
0.003000000
0.092000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 60287
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYy2Wh17zPMQ1...beuh4E
0.003000000
0.092000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 101456
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZToMcStvbRJK...8F6o9W
0.005100000
0.090000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 101455
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZvvSQLbefdZz...jVo5Kx
0.005100000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 135855
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpZhpCSnZzcSVo...BPSPLh
0.006500000
0.100000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 101892
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpaLhwQocwjBYQ...rb5uwM
0.007500000
0.087500000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 101891
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZxgpYo6hdLDC...Cf1AQe
0.007500000
0.087500000
B62qisd1ZBWPazy...cg5FPB
Nonce: 6
B62qisd1ZBWPazy...cg5FPB
Memo: MIP4
CkpaF5cPNoSwejN...z3v23F
0.010100000
0.010000000
B62qqpujuZ5W9uG...sQZBhn
Nonce: 415
B62qqpujuZ5W9uG...sQZBhn
Memo: MIP3
CkpZ8vK4f7Rgndk...j25N8p
0.010100000
0.000000000
B62qisd1ZBWPazy...cg5FPB
Nonce: 5
B62qisd1ZBWPazy...cg5FPB
Memo: MIP3
CkpYwSYEtTr3xHi...Nv9Q3A
0.010100000
0.010000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 5367
B62qmQFzZaNncsH...XjMvoK
CkpZ8v5H1HRNzhV...UywAo1
0.020000000
1795.681406540
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 5366
B62qpSa9ZFYa1Qz...EXBESA
Ckpa4VyTi3KUP2E...RwCyXH
0.020000000
10.843703483
B62qmRrndkW9P1w...PMyqLe
Nonce: 0
B62qiW9Qwv9UnKf...CSCVt5
CkpZEVDREH7ZYkH...AevbyP
0.030000000
1017.242847768

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 909764257 239769657
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 391344252 937918323
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 422292452 903284915
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 324106089 321393368
0.001000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 566477173 316779963
0.001000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 34642918 337932135
0.000050000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 355709120 658987289
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 704055580 138181276
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 630801975 767103441
0.001000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 995871789 887264519
0.000050000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 160200231 926217449
0.000900000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 627051742 681977447
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 706403449 282795207
0.000000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 1047105582 694244014
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 1066818464 419404835
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 84015766 776584058
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 1071406725 549428762
0.000900000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 139400626 276581965
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 235469389 570853677
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 88446755 464496036
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 978580349 441312085
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 644374369 131699910
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 102171496 773285170
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 1010483976 821132662
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 257603510 850855066
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 455580721 139483761
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 125779045 61071747
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 130599836 1039896499
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 105323524 1025876302
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 584830235 984379282
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 105751716 751498008
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 935088294 961654660
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 614561179 372582188
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 643511777 202827045
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 266185551 472967672
0.000000000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 252198327 731043734
0.001000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 647861268 875628328
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1053211528 228150964
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 514270066 489996826
0.000000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 743933414 494208882
0.001000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 668038387 59900963
0.000050000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 295843496 1042489656
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 1070789266 324658069
0.001000000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 647701278 297627044
0.001000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 30440786 1009046225
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 786215973 1053741510
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 740087533 872197331
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 861956560 105744672
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 51693705 637201499
0.000000000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 426014217 531454616
0.000999999
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 9492962 949004777
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 651655423 1042261243
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 785474637 312074039
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 316842856 975552347
0.000000000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 969247077 1043840383
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 874955800 5397635
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 261883056 794890674
0.001000000
B62qoA8zWuP3qK1...pSQSJh
Job Ids: 1006069254 351267480
0.008900000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 890670317 10470236
0.000000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 102073189 505012486
0.001000000
B62qrB4hLHkwUz3...qJZTUb
Job Ids: 595553195 955958231
0.009495000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 59521559 508966398
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 635532913 257536254
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 651543729 211275610
0.001000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 589284468 732448671
0.000050000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 1528661 443018636
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 86300521 464326703
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 448650563 786979679
0.000000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 608356885 32327741
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 622334047 639700874
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 453189224 161852894
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 939148260 736071430
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 572197947 254758494
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 764602275 589546769
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 93436741 501252431
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 313502885 417481753
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 191110881 1066353542
0.001000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 807294524 82362445
0.000050000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 965180059 706419202
0.000050000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 596434102 786876229
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 355853996 9496421
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 687266070 161508705
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 3842925 468790694
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 323875779 190491756
0.000000000
B62qo9HFmbMYZyX...SKsixc
Job Ids: 703782295 979956534
0.009160000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 494794746 516353816
0.001000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 696604607 397729917
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 442060725 505279161
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 44457593 408458647
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 453111739 259848299
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 268710804 172552480
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 686732904 227280988
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 528649411 1048970353
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 302323582 108106075
0.001000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 90587080 146016129
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 425804865 670690837
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 582092583 876402018
0.001000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 188495163 4015737
0.001000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 120489878 424311878
0.005420570
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 904521771 788072130
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 348592319 163024868
0.001000000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 602496979 753816112
0.000999999
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 473067125 753230521
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 591385006 394194317
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 353622337 520475641
0.000000000
B62qoA8zWuP3qK1...pSQSJh
Job Ids: 507386626 327928077
0.008900000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 615928652 557435636
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 453234110 94812736
0.001000000
B62qrLe229MV8Q8...nFf9GG
Job Ids: 258832958 368543727
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 531247744 625146375
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 708569445 296074623
0.000900000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 704853681 593978754
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 279294755 993071905
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 129866554 254213485
0.000900000
B62qorW1PNTMXN8...dz5iTE
Job Ids: 936707157 192633484
0.009500000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 410180064 766765425
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 842021729 408684304
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 649155709 823933351
0.000050000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 1042480428 1058455641
0.000900000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 600895385 1059109715
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 1070595732 937664365
0.000050000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 744782950 152783136
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 361147424
0.001000000