Block
Date: (1 year ago)
Creator: B62qs2Lw5WZNSjd8eHBUZXFYyRjV8oKtrZMFDn1S1Ye62G71xCQJMYM
State Hash: 3NLPj9apBRErSU5QdGyXibp8NDKjeFzkNDjfzNeyVjJMYRUpGC7x
Previous State Hash: 3NKaU4VTvNN7wx6Xk7K2TCdf8aAchifxAm8o1BToVEKZrgs8i19g
Snarked Ledger Hash: jwdZxhzeJJNtJg7wVMij2UAaxCiTjQuuxyd92y7iveqbA9xvEH8
Staged Ledger Hash: jwoXnVSLt8R2sqQhkww5bfmGxvJWuMf7EuAtBeoosZksNZytEmb
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qmqU5TpmaMZL9dfunsVFzN2H2zXqnwGqj7avo1iar8veVgsA7V4m
Transaction fees: 0.496800001
Snark fees: 0.000000000
Slot: 5755
Global Slot: 362755
Blockchain Length: 241963
Epoch: 50
Total Currency: 1021431052.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 345825
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYQjEBbgwycQY...LzbWpN
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 345824
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYXfKJaMuMtvA...pu3M1c
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 345823
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZ4UJnL56kDAZ...1TQV88
0.001000000
0.000001000
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 86374
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZ3rFYrEDLmLB...iMp9wm
0.001000001
0.094486110
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 82707
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYrNfv7unkogY...zXLA9U
0.005100000
0.090000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 83092
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYqoZV9Xsavgo...ms747k
0.007500000
0.087500000
B62qkoFGnaoAzVa...EcJmrs
Nonce: 536
B62qpze2xJPEKaf...ubGejb
CkpYz3TmvY6i23U...QiSU35
0.010000000
134.295070000
B62qjpX71ouSUr1...MAf9HE
Nonce: 1
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Ckpa2kZuQo2HWbX...xNPmpi
STAKE_DELEGATION
0.010100000
B62qnpYtmusoP7u...oM8FPH
Nonce: 0
B62qq3TQ8AP7MFY...TkDBW6
Ckpa2HWonCHM7se...bqFobZ
STAKE_DELEGATION
0.010100000
B62qoE4N3oLaKFD...iPWVo7
Nonce: 16
B62qqAUCcdxhMqx...BoBCEX
CkpaHSbQmRjtrLb...3tzMQZ
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qmSnoGzSRQQC...9xJL3R
Nonce: 10
B62qkvFL4yjpENR...yfp7Lj
CkpaDdbbvHbySpD...GxGHAJ
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qmUewzFRUB2S...7No8xa
Nonce: 11
B62qp4jr1PgwK42...cdGv7a
Ckpa3Ve7AsDzFQ5...12k7eW
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qrNZp58DbpGE...X8XfPq
Nonce: 11
B62qnXfA3ZfrfVb...JZgbyV
CkpZrzt5Lost9Cv...P8dba5
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qmNuPE1AjUzz...yS7rC8
Nonce: 13
B62qjqZLXtU75LS...uCR6HN
CkpZqHPM9X7MVx2...JbgGpd
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qifTQ7mDTqiD...CiJ8WW
Nonce: 10
B62qr6Rfm5wHqou...m1iCpN
CkpZkqxB8sZ7ban...zes1J7
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qnAj24Wi7dU3...CHuRa5
Nonce: 11
B62qqWCLSLbh717...ik4Aho
CkpZiox9unbmmLN...jZGBrh
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qkCWwdrQGHCK...7xKHA9
Nonce: 9
B62qjok2BD2jB6T...uzPBDj
CkpZfH9xYfDU1bL...UiNe5X
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qmYFPWkqJSfr...qWYe2N
Nonce: 13
B62qqKoxyhPfHY9...C8KZqs
CkpZUQs8t14t5LK...i5yKes
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qn1f9hLBNEtx...u8fRvt
Nonce: 9
B62qpo4joPPt1VL...YsfZXS
CkpZNs6nXenuDAZ...7kaWiu
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qiWFhFgrKkyg...EjX48D
Nonce: 14
B62qpYHDLhFg8hS...Wv48tX
CkpYyzKJHgE3QKZ...1bgsq5
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qjNq3eLBjVin...xiups3
Nonce: 10
B62qjtBbXnmuhFs...Gak6qp
CkpYr6KrJvSUVB8...w2jAJj
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qpRn79gcDrJX...LrxVoT
Nonce: 10
B62qp6qMf3Do4q4...g8Z9cs
CkpYpbhxQCNdm7j...RTCVKN
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qpYmHeX1WD9E...Hozzfw
Nonce: 11
B62qrBN6rRz2VxC...qxpgf8
CkpYogKcq3QjYKS...beFw4K
STAKE_DELEGATION
0.020000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 4662
B62qkajZQF8UK1h...zL5Q74
CkpYRtDUMHyqsVg...hJ9rBF
0.020000000
2441.274227927
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
Nonce: 17563
B62qiieCYsUxWmY...9M7Yrv
CkpZhEmK4F5oX5i...vTTRtE
0.050000000
696.607444800
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
Nonce: 17562
B62qm6LsmCzE2v7...oyNf7p
CkpZ7bTS3bT9Vde...5vprEM
0.050000000
6546.694300000
B62qkqDRw6WN8C8...12DRN4
Nonce: 0
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
CkpYf6ppqs6pLE9...qFts25
0.050000000
79.319100000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1017738672 727721670
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1064509493 90339621
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 299262211 61231045
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 824523555 583254140
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 260588505 756724238
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 573720561 445907153
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 478268213 310316711
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 619687125 579110342
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 411712519 834601706
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1053631002 677352362
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 814536182 588243670
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 843833346 352660788
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1034101946 263626982
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 648143415 515108669
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 751207631 34978914
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 257310745 62855331
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 261968934 972171558
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 903990442 501687645
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 793403096 1067762064
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 13338089 264496220
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 601473429 268812119
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 75537291 156179290
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 535007434 470242025
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 394028766 547950589
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 780308363 618263452
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 193731618 104387459
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 348862835 405329511
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 538135176 358487450
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 235900590 9405972
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 50765130 924918586
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 765127930 780238458
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 982823099 98609342
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 978132180 283304693
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 290132337 249793907
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 450569658 864479909
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 570254144 621814232
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 970426726 697250046
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 976863226 937374559
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 774419553 18825209
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 587137968 81410932
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 599912546 325420894
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 306302882 498533345
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 941941667 279018843
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1051164102 659182976
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 983452007 1017640385
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 19559934 951638694
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 123017597 186566822
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 612430895 521589761
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1529867 689402374
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 665297461 2450561
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1036263351 270719669
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 316729827 242161788
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 330106035 56009751
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 700711633 669143024
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1002170205 269625173
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 653622287 967119124
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 981964123 890626447
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1066301258 367327045
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 353942823 1031511098
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 547936427 469539474
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 962149830 13091468
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 40088447 986187857
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 880134402 214968137
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 329244622 863891160
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1012458539 150460502
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 319247397 540403452
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 757642387 560474334
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 955546871 245166478
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 460365265 600142356
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 439520684 829350885
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 880817721 966572308
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 52990324 273372244
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 966858605 859571905
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 223820448 746085228
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 40716146 345787000
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 437374516 941735715
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 323473777 508531929
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 975813761 85166904
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 890644888 378968555
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 44750616 412337913
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 560688859 450062125
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 140206014 505373956
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 380897576 174331085
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 951227247 439842632
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 762993091 1005218222
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 717680017 604705934
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 794600556 560936056
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 219589624 333545385
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 157151571 663592555
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 208880347 532831829
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 603344140 651646618
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 859886153 164420356
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1054066721 815959208
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 812163234 83584649
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 125504688 384959688
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 613636736 590847398
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 870185537 130266604
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 709953942 2745943
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1070102722 851870839
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 786767393 1005980762
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 456267455 194457459
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 58099179 284531342
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 570639144 604181125
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 162635326 1024943294
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 558230574 467643335
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 127577217 1024028005
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 379349152 83535432
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 634809970 758983929
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 319317137 90630015
0.000000000

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
0.046800001
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
0.450000000