Block
Date: (2 months ago)
Creator: B62qopHVr6nGCsQgrvsBsoxDm1E5CEdMkDSN3jneRnxKpR5iiXnTbas
State Hash: 3NLL8aYsfyCQTenGdskQqyBVKCTp2ejBc13XFWa2GAsgzkEQNLLe
Previous State Hash: 3NLJjnM7VbFAjG7AXftYjrQCPYiNBqQN1YijYWdr4XcoHmnK34YN
Snarked Ledger Hash: jxYz8ef1mQ9ze7iqKrgxwsm1fqjFpFSgK7ySDoWjMJhiXxwAieX
Staged Ledger Hash: jy2swcT5VsK9Zap1z7f7JzdX5u2Tqovx7BDX3wswSAqhPEfsAgi
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qpWaQoQoPL5AGta7Hz2DgJ9CJonpunjzCGTdw8KiCCD1hX8fNHuR
Transaction fees: 1.153986100
Snark fees: 0.000000000
Slot: 4751
Global Slot: 525971
Blockchain Length: 337963
Epoch: 73
Total Currency: 1136456812.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qr5soggBFfbR...bgAzML
Nonce: 248
B62qm6cvU1jM3XM...gSRivP
Memo: LIUDMILA#2773_epoch_72_super
Ckpa32WsG6wUwfT...hP7wrD
0.001000000
688.198340000
B62qr5soggBFfbR...bgAzML
Nonce: 247
B62qm6cvU1jM3XM...gSRivP
Memo: LIUDMILA#2773_epoch_71_super
CkpaANchGwYycKc...jvZ3xk
0.001000000
1389.540900000
B62qr5soggBFfbR...bgAzML
Nonce: 246
B62qm6cvU1jM3XM...gSRivP
Memo: LIUDMILA#2773_epoch_69_super
CkpZRskn171CfcS...5feUth
0.001000000
637.090220000
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 227353
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpYfK9yHCiP1Ea...U9sxRM
0.005100000
0.090386100
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 207807
B62qq6PqndihT5u...RcM1ku
CkpZfVa2we1Skmc...HnNdaa
0.005486100
0.090000000
B62qrYD5oqNfvrF...pPeykL
Nonce: 1719
B62qjngbETEEF6A...7mdnGA
CkpZ8Hk179bvnsc...QwTerh
0.010100000
4.200000000
B62qnxHSKd8A4xf...U5jYEp
Nonce: 1
B62qmU8kqYgNSnX...ZvMoZt
CkpYkb3e5TMENdD...iBmFVW
0.010100000
5006.875095799
B62qnUqpo1rArZW...gmCU2L
Nonce: 1277
B62qjnwE9Jrj3Ba...8i9Rvh
CkpZiXkrnLvRW5V...FXS6R2
0.020000000
34952.543500000
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
Nonce: 29227
B62qkemTjFFS2QS...LFss6L
CkpYkaiaCSVPKSb...2yAgox
0.050000000
23159.950000000
B62qkRodi7nj6W1...GFasVQ
Nonce: 29226
B62qkhgrngyLTJ7...oxT54W
CkpZ1VA2CEVvfgY...sTHVxG
0.050000000
11679.020000000
B62qqqUuK13Hj18...dSxsrU
Nonce: 2
B62qoy8z1RnC9PN...6FPPhB
CkpZy5rVJf49TZA...teczGi
0.200000000
4999.800000000
B62qkto4tZVsWYD...XYirkQ
Nonce: 1
B62qoy8z1RnC9PN...6FPPhB
CkpZcTXvFR5yJtS...SL3drH
0.200000000
299.800000000
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 51371
B62qjY8Zi96SC4u...ui1f51
CkpZBPGgmeoGu5b...67TrZ8
0.200000000
5332.100000000
B62qrHRAyvHnNrC...YiMHtG
Nonce: 7
B62qmU3r8VjGT4z...zV1Ut4
CkpZWVNCsykkc3H...YhXPAD
0.200100000
6021.118895418
B62qqBCbXbv5Lus...EMHt2F
Nonce: 2
B62qiheMw554AL3...d4av9n
CkpZP5ZxbN3vhvo...Kz1N8n
0.200100000
25000.000000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
There are no snark jobs in this block

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qopHVr6nGCsQ...XnTbas
1.153986100