Block
Date: (8 months ago)
Creator: B62qpYmDbDJAyADVkJzydoz7QeZy1ZTiWeH1LSuyMxXezvu5mAQi53U
State Hash: 3NLG6236EfNXTvDfCdoSDDqrJiSaSw1rizgPKWhR4Ca6MDSeQYMD
Previous State Hash: 3NLnUMKFUvcaEfabqQQ73txs3z8QsZujVVFrPrr5TqQem6HXdKRh
Snarked Ledger Hash: jxuSn7Ppszp61jXL8H6tHL8CGGzoC5APrL7q8cFXMMkj1R5sxx6
Staged Ledger Hash: jwgxkmMLEpu7txQJgrotpE9qFSTfMgXLvXANk9YccQ4BK3V77vb
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qndvr7iZsJeFdeYVGYXP6oJY64T5BHjPBTSrfdHrwkxuEYCfa1LF
Transaction fees: 1.252380002
Snark fees: 0.162700990
Slot: 278
Global Slot: 464378
Blockchain Length: 304009
Epoch: 65
Total Currency: 1093259692.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 106949
B62qpcg32fT9Emu...W17bRW
CkpZNXqixbjLD8r...aafaJu
0.021000000
0.042310000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 106948
B62qpcg32fT9Emu...W17bRW
CkpaCuoq3D8E4Ns...NQ2NDW
0.004800000
0.025560000
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 154604
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpYiboUgdcgHEL...5g6EaY
0.005000001
0.090486110
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 157978
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpYUk46QghsKiB...xAe39k
0.005000001
0.090486110
B62qiUi1KmxuBCE...T8uCuE
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpaD1hYctqdphA...apDL9t
0.011000000
4057.753579670
B62qiVpT2h2Mcpe...fYygqA
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
Ckpa56NSkbogs3a...Tk9oW4
0.011000000
8799.415510030
B62qiXkEojZiCEb...gNuDjf
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
Ckpa2xBhnCwmgHv...auW9GM
0.011000000
18495.589000000
B62qiWc26XnMyr7...3f63fQ
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
Ckpa2RWRY8KdVYX...vJAPFN
0.011000000
30079.196212430
B62qiUyLNZqobd8...BZbP6v
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpZwcQ1soNEqVS...UzgAPz
0.011000000
20029.989000000
B62qiWfU7Ff3vGp...TghZhU
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpZm8nzg9TL2qA...dNgfh8
0.011000000
63.060200000
B62qiXTYSrVexKC...rHqkjd
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpZQpduaoWzqbi...4JXCSA
0.011000000
5099.489000000
B62qiXVspDhHBd2...KDj9Dt
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpZJGNDR5VSbD3...m9ZVPF
0.011000000
5219.861500000
B62qiVSLbeGnu1k...gRmgbE
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpZ48QBstFXQvB...TLLHpK
0.011000000
31340.589000000
B62qiY7QHsZxS1n...Xq6NJJ
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpYjXxmjpcyBzr...q7p48n
0.011000000
112014.555500000
B62qiVwkjU9GVaB...bRS1XH
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpYfqnb1vxuq39...WjqGMQ
0.011000000
10000.089000000
B62qiYxeQCC9Jyv...ax9L3g
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpYaUANdzW73ze...65YyV1
0.011000000
72658.089000000
B62qiXJWtGCq51T...M1mvS5
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpYWyVdi7fSSvq...4gBW8L
0.011000000
4999.989000000
B62qiV5FG8K3sSL...xat93Q
Nonce: 1
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpYS2hgD5T5WFQ...ZXVsfK
0.011000000
79254.189000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 106947
B62qpcg32fT9Emu...W17bRW
CkpYzqHNUNX9Tk4...59tHri
0.021000000
0.042310000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 176244
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZuVcAh44j32s...AJFfyr
0.030000000
0.065486000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 178174
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYhejLUjSFjRz...rGKVsC
0.030000000
0.065486000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 217483
B62qnFCUtCu4bHJ...8UvrPZ
CkpaBrCSXteJVxb...2VqGKP
0.031480000
0.064000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 9068
B62qpzgK2fsAsq3...qPw8vu
CkpYWUVB6VmykC4...HNVjVE
0.100000000
10.000000000
B62qiW9Qwv9UnKf...CSCVt5
Nonce: 7398
B62qp1fbsjzUvqF...nf5v8K
CkpaKFa2eBVZtmY...SiK291
0.200000000
28.580890000
B62qp9vk2jHCqKo...MU53jG
Nonce: 2685
B62qrXbW1jx8Pua...ADiMtb
CkpZncCzF2prfnN...imT2h1
0.200000000
11695.800000000
B62qqQ5YZGV897U...GKKDJs
Nonce: 5
B62qpQiFbUuj72D...gVdhQ1
CkpaDBb31iy8ewp...5qso3H
0.200100000
42.729446547
B62qrDtZh2prv8N...9xLfbw
Nonce: 4722
B62qkhgrngyLTJ7...oxT54W
CkpYQA93tNhBmzr...uhJii6
0.250000000
15336.429000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 773353400 274236222
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 988667187 388107966
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 529781007 505670384
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 420678075 796932729
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 723814021 335225896
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 71069415 690787659
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 784838822 329683495
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 963739302 1065656837
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 472209742 445943091
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 940986464
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 553404659 175975052
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 877295744 41520387
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 120127876 457098063
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 277496717 161526644
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 988570998 168253205
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 282853433 446600699
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 414481932 806344733
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 814696810 222567392
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 901103271 3640870
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 475520761 184609286
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 1023971967 922174426
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 430109587 667990447
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 650439834 327421125
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 531857635 464691520
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 10744315 849917733
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 708818398 225794795
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 847308899 140220497
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 458301881 424527271
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 614121531 86036430
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 897264968 14303718
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 820605681 489173911
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 298161837 612659884
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 734918182 630172890
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 309629544 364082901
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 664241881 164233592
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 932426370 142843190
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 71283231 860243316
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 693331287 801076071
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 498514939 433000794
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 426660720 1071037816
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 759881622 946511948
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 545610777 328077120
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 1037999671 720851278
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 393106895 1048844656
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 94051436 792031137
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 1708588 377985716
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 849278039 263625659
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 331695854 874731119
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 36593635 461310698
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 978456138 430299958
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 756902908 880504745
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 354851869 832997545
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 423087262 558354232
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 771373899 50421055
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 893209993 152421177
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 278524127 320166826
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 488969765 648247901
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 364025182 231613115
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 590841159 833363683
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 6786590 703286806
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 231852751 640086171
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 957805798 398175792
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 1052913288 81689423
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 259389009 247053214
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 449247034 571477141
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 380312960 505767852
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 293975756 608441653
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 521387118 957962425
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 242938066 64933420
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 480869380 160716380
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 3224749 806348976
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 377952202 656835271
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 871740764 699635821
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 385694076 602177443
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 179574896 583177695
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 690395706 340142780
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 179099389 357032329
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 292385033 520901508
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 133285899 200133678
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 137120034 676768458
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 376769443 770090082
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 1004256500 782494119
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 863292975 451186702
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 173984137 220056740
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 462312956 95853485
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 793693329 382916430
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 902688446 547271457
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 388082782 4091576
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 447726034 186378835
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 681192948 752773493
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 603455826 757281773
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 287995965 923153008
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 943972582 318439208
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 203317334 808379817
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 1005287112 883647975
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 523428167 1053360381
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 994292866 897826173
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 667972482 485672592
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 343136735 491888051
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 957730165 1061163112
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 53713628 469904856
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 359039957 17858669
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 693399101 422651597
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 264280972 90455077
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 795797316 342692310
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 219285696 249738436
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 287869169 616536297
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 399705593 216736518
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 495741854 948556854
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 972562031 293531736
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 457146155 772098967
0.000000000
B62qosqzHi58Cza...Vy2F8P
Job Ids: 720749744 983547230
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 904160870 972600903
0.000000000
B62qorW1PNTMXN8...dz5iTE
Job Ids: 53613765 542585834
0.009500000
B62qqDDZYhfU7mN...LdEuUj
Job Ids: 155486818 1055291870
0.010100000
B62qneu5tUR2bYG...2pVUa8
Job Ids: 42294482 864751089
0.053100990
B62qkiX6DZ5FvN9...CTWmLM
Job Ids: 340433540 479963029
0.090000000

Fee Transfer