Block

This block has been orphaned

Date: (4 months ago)
Creator: B62qjJnSEiCwZest7cwzmktzM3d2Uh7gbPS6unPDGf57ATrYGp5WAVK
State Hash: 3NLAZ4gVJqc9NGnFWxSiirUt28s2CMXG2ND4mNQvkQ4zSdmDHdAj
Previous State Hash: 3NLre3tcmADfSCdtYpnYMkKqFAZgybyMGvTjULPM8tMBHrwHjpvR
Snarked Ledger Hash: jx5GUUACgdczzSrhV4bd1VbAJyFMvvmUb7axs5Sr1WFV82q3gmt
Staged Ledger Hash: jx3gJu637yhSwZsHu2R83DHST1BrtQSLMbk14ozAv5kfzkxDQ2D
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: B62qnCk75aRJhangnHGyTfcAXUPhvjSuYxcR8hhGuYNDrYi9pnQcpwg
Winning Account: B62qnuhE9V45KVkuJaqvsKVKuByvvHt8PWR3LSNhrGborzbrfg765nu
Transaction fees: 1.476630528
Snark fees: 0.013773338
Slot: 1016
Global Slot: 522236
Blockchain Length: 336133
Epoch: 73
Total Currency: 1134089452.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 203908
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpZGJHCGYRN24u...cSf8dK
0.003000000
0.092000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 203907
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYpdSCNCJVpPd...8wFnRZ
0.003000000
0.092000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 203906
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYYrsutF1K8t6...TbKE2a
0.003000000
0.092000000
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 221275
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZui7yAbkbw1e...n8LuwH
0.005000001
0.090486110
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 221274
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpaJA5LDVTVmam...7DACUA
0.005000001
0.090486110
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 221273
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZzhCttoJRQtG...KFr4eX
0.005000001
0.090486110
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 223264
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpYggvmQL1wcsN...yo4vgK
0.005000001
0.090486110
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 223263
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpZJsPehceqCfB...utP7p4
0.005000001
0.090486110
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 223262
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpYyiWsWxHngRU...8CKh2K
0.005000001
0.090486110
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 149527
B62qpcg32fT9Emu...W17bRW
CkpaHWncNoFXcsf...4dq462
0.030000000
0.051000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 149526
B62qpV4EsWwwaoQ...oDBrEz
CkpZmE43TmuswXn...UvUptE
0.005486100
0.090000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 235960
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
Ckpa8z3jmtdmJDn...Cbids9
0.016000000
0.079486111
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 235959
B62qr6VeKCpYdqg...f3Z3Xk
CkpZeh3w5YTLxkU...AVJcDB
0.005486100
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 276289
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
CkpZGnnTzJ4XFzi...PXe3Wv
0.005486111
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 276288
B62qnFCUtCu4bHJ...8UvrPZ
CkpZZnQ5XBBPLk8...jgHFZE
0.005486100
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 276287
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
CkpYhqykM4ZcaYs...aoTwGZ
0.005486111
0.090000000
B62qoanuEyjzCrm...EKkT1s
Nonce: 87
B62qo72NGAb841e...BS6vVS
CkpZvNHvwdWbiKg...zQ6hf1
0.010000000
6248.785625300
B62qnsfbeeUcULW...EHrn5m
Nonce: 8
B62qqRg75XSUgPt...1AKuNK
CkpZpXDHHbM7CCt...Bn3fbY
0.010100000
1.000000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 235958
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZs37TX7WHVFi...GMAEef
0.016000000
0.079486111
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 234392
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZdbfPKaHYjsZ...HYCzEg
0.016000000
0.079486111
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 234391
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYkkVMJVCAB3e...DKQ5Nr
0.016000000
0.079486111
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 234390
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYi14QUKcZYjq...MyzDko
0.016000000
0.079486111
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 149525
B62qpcg32fT9Emu...W17bRW
CkpYXPgX9hFjY8j...sVfYUG
0.030000000
0.069100000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 13785
B62qmkswVVi3GL9...4bvMM3
CkpZSNMTNf3hTzh...sB4D1H
0.100000000
35.872569031
B62qq78359DkVfU...DPDVZy
Nonce: 0
B62qp9vk2jHCqKo...MU53jG
CkpYX6pqrZeGMJM...kai7WG
0.200000000
308.400000000
B62qkTczWhCxU9L...5MVZ1j
Nonce: 3
B62qjiimQRUX7CJ...nyVXZT
CkpZ4d3FC4jNZ6J...xMg3Sp
0.200100000
7.000000000
B62qmQQF8SJofwA...JURCqP
Nonce: 5852
B62qiXiaGuNYiUf...8LEntD
CkpZCHssYz84PqC...iXr7SW
0.250000000
23047.120000000
B62qpWaQoQoPL5A...8fNHuR
Nonce: 41162
B62qqD17RyMX3F8...ihDe9b
Memo: memo
CkpZY1WV4uX2icA...eJb3uy
0.500000000
8.136000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 251306748 610727794
0.000169012
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 728194350 884113113
0.001000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 482725641 648821155
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 612698905 456941260
0.000387541
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 90577387 806329688
0.000050000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 421234047 712854141
0.000385222
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 166516243 323586476
0.000169012
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 219992333 944775728
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 555707037 159208689
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 774485146 1008671243
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 464050094 55287873
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 525833077 244299445
0.000169012
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 414703144 549027754
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 882032427 1057551750
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 662482972 442158353
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 212778761 816284561
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 807653578 936064414
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 680081920 345029882
0.000999870
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 723215566 460230763
0.000324844
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 550656563 316891060
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 192835486 1041315186
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 1043683540 599220697
0.000387541
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1051021650 33644427
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 288828571 447132607
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 388776108 522800319
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 56973771 624272066
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 328484117 66054675
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1007147024 735459874
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 18887079 692451661
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 610291853 954933958
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 824204754 111503215
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 696734511 1031520251
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 875227182 799049183
0.000329196
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 354997616 109244631
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 614310506 78718585
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1046124058 390940351
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 15807640 240851990
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 805185269 998382769
0.000329196
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 406670755 250597485
0.000050000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 212737801 790489078
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 780352630 838143774
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 338185304 545586788
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 996353938 369446842
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 53268145 445780344
0.000999870
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1001292546 724410432
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 224500965 795790527
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 957830915 304128829
0.000999870
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 201234451 276660742
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 338543047 1044178364
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 372027033 876185779
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 280509452 1057506910
0.000389925
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 446736115 869237401
0.000050000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 409343659 458999229
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 1032861874 973670177
0.000169012
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 815422220 972295269
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 247461478 172786295
0.001000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 41804705 113980625
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1020625670 808543750
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 468317047 514189860
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 391424590 393330252
0.000329196
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 442490781 488511002
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 460358236 620111341
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 442803610 315345998
0.000169012
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 210682840 515009249
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 844297302 3142045
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 838871169 802412886
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 208792423 905316857
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 738089337 151327656
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 188951819 267437601
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 496184323 805581213
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 957290666 736345667
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 342197651 592734427
0.000169012
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 69941147 989529912
0.000050000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 253073218 59475704
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 491002255 1049421104
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 481251443 668449756
0.000050000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 387447104 970986298
0.000050000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 214491195 853326288
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 66345 916536635
0.000389925
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 858631404 718260689
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 120759432 976993178
0.000387541
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 884249045 686209578
0.000387541
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 564981456 657833552
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 944816555 737019701
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 800522403 306915067
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 467985339 193158053
0.000000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 689519418 462545076
0.000050000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 865320195 824071210
0.000050000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 786202804 348256052
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 513424762 826535239
0.000169012
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 795571720 605527363
0.000387541
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 500856460 912273545
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 522219779 1042062238
0.000169012
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 264566843 122977285
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 328144041 528445462
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 719427055 33516019
0.000387541
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 356381739 97507918
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 441826001 844567027
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 399761798 422968778
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 274146242 410280693
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 925831673 483146968
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 52428252 394631765
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 77404678 798868775
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 887456452 992554537
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 604128262 259900632
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 337281953 185808870
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 644333158 1053558319
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 558089146 653561261
0.000169012
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 738956309 760275017
0.000999870

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
0.007520588
B62qnCk75aRJhan...nQcpwg
0.055226668
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
0.000450000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
0.005802750
B62qnCk75aRJhan...nQcpwg
1.407630522