Block
Date: (1 year ago)
Creator: B62qpZQ7xcNpv6zcY75D2y1V4K1DHXVpkbCJAYpPNHgutXAb6o5QSZE
State Hash: 3NL3DquaAGvM3nU87ztKjZsi1xf94WRVKX9bk4fj7AghaTC91KFa
Previous State Hash: 3NK5S5XpmYRr6hJb7AU7J7Y5Df5msCzbHTedS8S75Yt97hQdTHLe
Snarked Ledger Hash: jxjq2g68pZPQqjS67BycetQJVQUKoVSCHZYLootggUZGSWCFwAf
Staged Ledger Hash: jw7xioPYquE75iUgRmspT9jjGJmjKSi4ekUVZFhQbj2wmt8PMZs
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qpGX4AkMb93fusVyC7CDNju7FUP1fFVbspw8o4sN8xbmsiKxgy7f
Transaction fees: 0.521726128
Snark fees: 0.062630200
Slot: 6925
Global Slot: 328225
Blockchain Length: 220637
Epoch: 45
Total Currency: 998517772.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 49179
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZdCwXsZK3SBC...sN2X5T
0.001000000
0.094486111
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 314900
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZ7vVqrpJuKKe...7Xguyh
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 314899
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZWKoAYRXGgn1...f8jPSq
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 314898
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYpYnC3RmAY4t...fviWX1
0.001000000
0.000001000
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 49460
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpZB2sJTqKHKLi...BYS3vV
0.001000001
0.094486110
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22875
B62qkbG7CGseCwd...CJAJwp
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZwU8cKGzqmLr...x8qios
0.005000000
5.643826906
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22874
B62qpK3ewxnDqJD...wJGrDy
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZh2zUecBkJ9X...KVo4qY
0.005000000
5.647941911
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22873
B62qqKq27shGv8o...YVrkib
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZJg3UqEnRdaE...gvh4G3
0.005000000
5.659877399
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22872
B62qpXA36zKocnF...5p3BQq
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZ2S5m19fhsQ3...zsSVk3
0.005000000
5.665646337
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22871
B62qjZ8TPf1ku8f...u4HM8p
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpaACTshyYSkXb...jCAwEH
0.005000000
5.694891771
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22870
B62qohkkVbUoAiP...He7HU3
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZJc24cxmrw1F...9Qmz2h
0.005000000
5.706087157
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22869
B62qiu4pSbrtiz1...VA3W5d
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZpGxWhQTTmDY...iA8dee
0.005000000
5.713571321
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22868
B62qpgNFXqqPg7J...Ht1H4d
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYkke9gBF2tJ9...o37e98
0.005000000
5.717561577
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22867
B62qjEpHAmK33Kg...3r9pgv
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
Ckpa8dQHhc54RQv...aEwWxL
0.005000000
5.718834695
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22866
B62qnuCKCiDTaxb...renZEb
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZk8TqnUAM7Vd...mkbVnJ
0.005000000
5.739858466
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22865
B62qiWVe1eUMRif...tQCBsu
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYZ7V1bb2R7uz...6aRyjN
0.005000000
5.743625280
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22864
B62qj439VXfYfoa...oRwGVg
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZeDs3H1GVAcX...ZHWWiT
0.005000000
5.752184058
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22863
B62qkk3dRv3nTrA...BxCNU4
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZLU87VD2nnzD...DkcDnf
0.005000000
5.756156164
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22862
B62qptmJwbpuk1n...nMHjXh
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpaDXhyMtRnxgD...EizQ7S
0.005000000
5.767807822
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22861
B62qmdEmBebN1w8...2it6cy
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZR7enWNNw4xb...5gKeW6
0.005000000
5.772813524
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22860
B62qjGvcthQQgis...DmWFpB
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZhHcwuvaETjr...odHy78
0.005000000
5.775947306
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22859
B62qq4PiWav8pdE...itTxHs
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZvYTfxgpwJu7...CAAaok
0.005000000
5.777525003
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22858
B62qj8ong5uqNuF...xcEKk9
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYRLKd8F1SsHK...uVCVN5
0.005000000
5.782276665
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22857
B62qkHwXZTNMLtp...Ccd4AJ
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZMwLNrTH2HoU...usr6QC
0.005000000
5.784050777
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22856
B62qkDNP4Nqs6Wh...byxPBQ
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYnCssx9zvqje...cuhyT7
0.005000000
5.785376689
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22855
B62qizndjgC5EBo...9We8ov
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZ39TD6DF3j1D...ShTMUh
0.005000000
5.795758056
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22854
B62qjrmxdrGtLSX...8mPJ63
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
Ckpa2dxCGBwHTwq...CohLkj
0.005000000
5.819528849
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22853
B62qrZLHjWficGV...oyK8MT
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZTc5Uqz8mqMA...zqGeMB
0.005000000
5.839579771
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22852
B62qmv8sCuWfoEL...TWDeMD
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZuZT9SkYNK5k...DtCdhF
0.005000000
5.850411253
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22851
B62qnqDPAGJi9m4...XJgbow
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZBfP5rfj2cVH...6N7MuQ
0.005000000
5.863602668
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22850
B62qoeEgb5oYpSP...PawveQ
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
Ckpa4GcCPbZPYFZ...rocwVL
0.005000000
5.872903235
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22849
B62qjT9ZntacTUP...R8r7MW
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZyB1uXgQcENS...P5bjfs
0.005000000
5.884510053
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22848
B62qrL2XxMHrWDn...fr5Cix
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYnCcZ1qpJVKG...JY8ynx
0.005000000
5.900906361
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22847
B62qmaYj4tLMRWi...xYeNGn
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpaAXCuRP49WkU...gJPxMJ
0.005000000
5.908882081
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22846
B62qo4cgjZYMDg5...iRpTZA
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYkrWzj2iLUBY...eT1dQh
0.005000000
5.912811279
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22845
B62qkDJ87qgxrCc...uJ5N6y
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZqBZvTn8r1cr...6N8kaK
0.005000000
5.929029398
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22844
B62qrxatdoEnXhT...hoUMur
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYajnJN5sEpos...X9vbHY
0.005000000
5.932850221
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22843
B62qrVR8AzUYNDX...xwRCrp
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZZeZyeMJYfPK...Znkp3F
0.005000000
5.950812194
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22842
B62qoJkx8MYps4G...fBnbfU
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
Ckpa8Sw3xkTKrhy...cwpVnT
0.005000000
5.963322610
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22841
B62qkBTKUFocpRZ...X9bo8g
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYSs7qBsRtyoH...bPHuaZ
0.005000000
5.964532818
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22840
B62qnpWKwqqUE3M...3AQEMk
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpZdptVtT1nuJ1...jJVFEY
0.005000000
5.978860338
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22839
B62qm4xfV1gvYqb...yihfVU
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYzgA4GjVvrS8...BGLZ87
0.005000000
5.987729524
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22838
B62qpxVMEBRAv1j...QV6Fam
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYQubSwppbcsC...ArUezQ
0.005000000
5.993594973
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 22837
B62qmdLJ3XGkBRa...bX6EYc
Memo: MinaExplorer Payout 195 #220568
CkpYvGUYP4FHgnF...Q9zsq3
0.005000000
5.994182178
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 48092
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYY4yeNmCPgwg...XP3pby
0.005100000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 85628
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
Ckpa1cHPo1JaEmS...tTk6Ju
0.006500000
0.030000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 85627
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpZhWEGQ52iKmw...U8HY6o
0.006500000
0.030000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 85626
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpYrqTAXis5TnR...xaxLNr
0.006500000
0.030000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 48385
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZaDX3745ugm7...4sEAB7
0.007000000
0.088000000
B62qozLBPY5wJPh...dtGCmY
Nonce: 1645
B62qqMt1yvv98nL...ofXYuv
CkpZogskpT3MhcY...NUXJRf
0.009626127
6.155771443
B62qk9WYHu2PBYv...7H4bLM
Nonce: 422286
B62qq6VY5BRiN7F...vJQNzY
CkpaFHazrBrt63F...LENwBa
0.010000000
172.873935496
B62qo72NGAb841e...BS6vVS
Nonce: 3411
B62qmLPUxYpWc38...vpPySy
Ckpa7cMVLtLekSD...ZsY6Y3
0.010000000
524.761363920
B62qpzAN7Du2KMm...SH6Kpr
Nonce: 7
B62qmwd432Qy7Pm...zmvkfT
CkpaHmCyhf6U6dc...Poh44M
0.010100000
460.000000000
B62qjoDXHMPZx8A...yqEKbs
Nonce: 2718
B62qktah5T2LWK9...XEsnGD
CkpZPtpEz2wZSim...NxsUzx
0.010100000
4.366362000
B62qoQnsmrVbcUD...62M1QP
Nonce: 3
B62qpge4uMq4Vv5...pvLPAN
CkpZ8arCsFKch4J...AAkHoD
STAKE_DELEGATION
0.010100000
B62qirCWDsNNdRa...TqL21h
Nonce: 3
B62qk9VGu9ULzGY...XFzt8g
CkpYT7ZPqN2frdt...wYXgmh
0.010100000
3.000000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 2355
B62qjNqdwHGcY26...cwZEcN
CkpYiF4sCvg2Fkh...dFBPZH
0.020000000
4096.615565535
B62qntEmm8NbDaf...r3B1pF
Nonce: 1
B62qis2mLUdPoAw...CNymmy
CkpaG42np3gqcBz...jhjuzN
0.200100000
1000.000000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 676428516 294954537
0.000100000
B62qnvzUAvwnAiK...47vdqp
Job Ids: 1040184493 488624824
0.000700000
B62qp9bXA4c7nTr...8fP71a
Job Ids: 257757868 414848150
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 330461382 164887784
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 1017375780 272968159
0.001000000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 953887355 72326842
0.001000000
B62qp9bXA4c7nTr...8fP71a
Job Ids: 881354799 1006241460
0.001000000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 805623703 544027061
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 640882994 941371207
0.000100000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 592413544 162979006
0.001000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 163844793 382768483
0.001000000
B62qp9bXA4c7nTr...8fP71a
Job Ids: 713649711 539326165
0.001000000
B62qnvzUAvwnAiK...47vdqp
Job Ids: 32954593 28437246
0.000700000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 828304251 631583509
0.001000000
B62qp9bXA4c7nTr...8fP71a
Job Ids: 907695568 712870152
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 646368295 684769570
0.000100000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1073099118 394924486
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 953319463 835549822
0.000000000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 591426770 22161090
0.001000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 866022860 159749918
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 996279911 490905004
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 131945336 760634192
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 475406621 163283080
0.000000000
B62qp9bXA4c7nTr...8fP71a
Job Ids: 725667469 930627242
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 363128121 846183222
0.000100000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 808527078 240962211
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 667186118 835640913
0.000000000
B62qp9bXA4c7nTr...8fP71a
Job Ids: 55900228 641463157
0.001000000
B62qneAGjR5kuqC...bwLjnZ
Job Ids: 1056828720 1007533851
0.001000000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 105659115 667561728
0.001000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 417399178 989395166
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 575427647 1005635784
0.000100000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 1008673211 924121572
0.000100000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 440599776 836388183
0.000100000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 566967027 962707809
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 1057316473 336080397
0.000100000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 138860574 845061292
0.001000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 427683313 791801427
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 258929333 753697059
0.000100000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 306865768 996757031
0.000100000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 73152488 556340629
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 964726002 669417730
0.000100000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 542571233 988652179
0.000010000
B62qoHXLV7QT6ez...DATdNi
Job Ids: 796494276 111087210
0.000000100
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 486697293 135327790
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 1046223914 550069988
0.000100000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 359019479 203807844
0.000000000
B62qrB4hLHkwUz3...qJZTUb
Job Ids: 250475073 280731305
0.002000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 691616364 861934904
0.001000000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 511912875 815165932
0.000010000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 132249390 26752393
0.000100000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 907554440 511065028
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 300669818 768354418
0.000100000
B62qkBqSkXgkirt...L2tL1L
Job Ids: 569981669 239181942
0.005000000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 241448438 130560449
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 430034224 468131623
0.000100000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 989474925 722465183
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 983484921 556471555
0.000100000
B62qqRykfCVZQB8...HFXZge
Job Ids: 44344864 882378918
0.003000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 526443942 395220149
0.000000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 284820731 99849851
0.001000000
B62qkBqSkXgkirt...L2tL1L
Job Ids: 196599959 859165648
0.005000000
B62qpcENWiR5VKk...NpMCkY
Job Ids: 919923024 493407045
0.000010000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 54897008 162148573
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 550138351 645513110
0.000100000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 291671462 520691291
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 500283420 398834083
0.000100000
B62qoHXLV7QT6ez...DATdNi
Job Ids: 257208632 1026309641
0.000000100
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 362552961 22657585
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 769069469 914682948
0.000100000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 440153711 466192178
0.001000000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 518694747 733687790
0.001000000
B62qkBqSkXgkirt...L2tL1L
Job Ids: 217609250 133962928
0.005000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 495122347 903625650
0.000100000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 140778513 101579839
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 909255363 141446244
0.000000000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 720458613 316824177
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 828796380 266530466
0.000100000
B62qkBqSkXgkirt...L2tL1L
Job Ids: 450852022 894911988
0.005000000
B62qnvzUAvwnAiK...47vdqp
Job Ids: 60019373 952403274
0.000700000
B62qn2Ne2JGRdbH...3HwWkF
Job Ids: 7753073 618931972
0.001000000
B62qnvzUAvwnAiK...47vdqp
Job Ids: 180269879 498916972
0.000700000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 687843503 507177922
0.001000000
B62qr288BE2HoG9...J8QS4x
Job Ids: 562583400 690159374
0.001000000
B62qnvzUAvwnAiK...47vdqp
Job Ids: 418261747 365176373
0.000700000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 846319331 1028891514
0.000000000