Block

This block has been orphaned

Date: (1 year ago)
Creator: B62qp4jr1PgwK42Ah4HG2qNHigTw5riKFr6RprguAX6ms8ArDcdGv7a
State Hash: 3NKyaELbD9MNdR5C2cz4FhewDDNTPYYa7BtxApAKnYM9f8Q3Mruh
Previous State Hash: 3NLHbokHhdKRc5Z6nAWWKBVhhnwP2ZHkyzmWnS6bgXskavWM3vCE
Snarked Ledger Hash: jxe5ZNys1w8fftxDb27PAaqPG3zzFFw3VVM9BcRGBKixT1pvkAJ
Staged Ledger Hash: jwbDkJQeDirTU9N8EWA1Lsm1wRQyaAGZTocs1hWZWSEVRSfukrz
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qkHVcy87zYztXYmRuPZ2asSMqhxkpAHwGfcCToB1R7DLHnPAvqrv
Transaction fees: 0.042600000
Snark fees: 0.036883887
Slot: 808
Global Slot: 386368
Blockchain Length: 256260
Epoch: 54
Total Currency: 1037716732.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 368807
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZYqVBege1H5t...kwWjTy
0.001000000
0.000001000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 65229
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpZh6HRTHpYeNk...Cp5X2X
0.003000000
0.092000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 106382
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYypHdDdikmTM...ttMM1Q
0.005100000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 140260
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpZhi4veVhFmq6...6MTy7j
0.006500000
0.100000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 106830
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZUeMW5AdhBDb...n1Xi5K
0.007000000
0.088000000
B62qjtgrHSZmEtD...PQKwSf
Nonce: 5575
B62qpfL8Hc9yQ42...gvG4Mb
CkpZV3UbdgEbR7A...RQ1EPV
0.020000000
1245.609759805

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qorW1PNTMXN8...dz5iTE
Job Ids: 265298012 627635997
0.009500000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 310100190 965631830
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 245256891 471862035
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 103622482 478186095
0.001000000
B62qkSGyETZAzVr...MQbLDa
Job Ids: 265040142 74030062
0.000999999
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 475440885 325958091
0.000000000
B62qqbuDZ32FiSR...vj1cHa
Job Ids: 393462948 104715317
0.005000000
B62qrB4hLHkwUz3...qJZTUb
Job Ids: 49844413 417394427
0.009495000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 366863195 510575915
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 728798837 232903613
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 870477858 1069532301
0.001000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 422638374 1050398376
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 633759052 696999933
0.001000000
B62qp5dXkkj3Tkk...7H3nNd
Job Ids: 283760243 406927619
0.001888888
B62qiVQduMR4ZNa...2Zy2y7
Job Ids: 439914035 110639632
0.001500000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 625832806 404930716
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 18868054 89816196
0.000000000
B62qiVQduMR4ZNa...2Zy2y7
Job Ids: 425490353 475819918
0.001500000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 45455365 403516643
0.000000000