Block

This block has been orphaned

Date: (5 months ago)
Creator: B62qpzciXjUdvgsKcstj1jKLnyPCtWFFuvtwr54xakf7tRucz3CgHB7
State Hash: 3NKgn4Z2aAy3R9U8uKAtyooQLrWaE353RiRoD3bitbGjPdPJ1s3J
Previous State Hash: 3NLXU5HX9wVPTALHhVjpPuVN1aco7gujtDXVMct2s4Au7WhbFpju
Snarked Ledger Hash: jxGocecD22Wmk2WfY3BvkrN87h7RGKqZrzETEQgwP4yfMZDwDhc
Staged Ledger Hash: jwpcJ5B6Erxk3kf47xv8FfDwr9MB2ZS12mjrdxLUhMhpbptLv7v
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qrxQZJQq1kgcKC1QhhPYvfJD6rizW9vFc2yL45axKRDnavjpUY7q
Transaction fees: 0.854719307
Snark fees: 0.033849516
Slot: 2992
Global Slot: 488512
Blockchain Length: 317611
Epoch: 68
Total Currency: 1109197612.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158695
B62qpn49hZ5FPeZ...kd2fDx
Memo: payout
CkpZzTLsUMWRPX9...dEAtVG
0.002000000
0.006786475
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158694
B62qnXnfguiq2GD...VV4BSx
Memo: payout
CkpYTS6frrt1miG...w31hat
0.002000000
0.006807271
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158693
B62qotyEmk7kkR5...ePJNv4
Memo: payout
CkpZAxcSz5qLqKc...NrRaUG
0.002000000
0.006924114
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158692
B62qm2qjHgUybk1...jtowaQ
Memo: payout
CkpZEmXZ33iy6NX...WpfYdd
0.002000000
0.006989102
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158691
B62qjXt5ERAVfJ3...4tZe9c
Memo: payout
CkpZhYe6CBrkyjs...Ngfnj7
0.002000000
0.006992297
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158690
B62qmDTgZt1vEDZ...LbMuAg
Memo: payout
CkpZNonmTtRNzvC...i2h1JH
0.002000000
0.007023723
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158689
B62qooxNg9ga34F...iuRbvi
Memo: payout
CkpZpmh7qFQHtB1...Vz98xy
0.002000000
0.007091176
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158688
B62qm5niGzj3TQE...KebbWx
Memo: payout
CkpZe9gt3Zexzpi...or5KRJ
0.002000000
0.007092938
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158687
B62qry6F5WvbpZp...PWKWsT
Memo: payout
CkpYebQtM5CLnMA...yZSEVd
0.002000000
0.007109780
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158686
B62qmqYqGE5J3Za...pou4mQ
Memo: payout
CkpZtRM3XmSSCQC...ycWycv
0.002000000
0.007144223
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158685
B62qpxGmoHpPw1M...Psyky1
Memo: payout
CkpaJh7JtMNHnwM...Hr4oYF
0.002000000
0.007226260
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158684
B62qjmkCULB7f6J...vYVZp5
Memo: payout
CkpYvPDqdNe3Dh8...rgjX8H
0.002000000
0.007269902
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158683
B62qkbjJfVE9UBv...er9UFv
Memo: payout
CkpZ6xFKsPf1t1w...znZwm4
0.002000000
0.007329735
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158682
B62qosjZKuiBz6y...aR5km5
Memo: payout
CkpZVn8A2UzHS7A...Eh7uWt
0.002000000
0.007334326
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158681
B62qmAHgrnMkdZS...t1386H
Memo: payout
CkpYsdZShVfjW5t...vQy2W8
0.002000000
0.007335646
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158680
B62qrGgPkaoeEWY...k9UQGh
Memo: payout
CkpYa2D6TUbhxcD...voaJTM
0.002000000
0.007380708
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158679
B62qk2ZVkbDhG4w...XmV3jw
Memo: payout
CkpZW2L4usNQjye...agthLN
0.002000000
0.007393014
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158678
B62qrx1ayGj5W7W...t38ExF
Memo: payout
CkpZc8vFUfayZ9R...AsjSAu
0.002000000
0.007401274
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158677
B62qn9cb62wqR3d...iNoih6
Memo: payout
CkpZMEY6mVQYv1J...vmm7Ft
0.002000000
0.007424241
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158676
B62qpz2K5yuxui6...R3JX1M
Memo: payout
CkpZqmS7peiaXvN...4NsnJy
0.002000000
0.007432808
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158675
B62qmEiivH4N3Ec...vzXzow
Memo: payout
CkpZ8C6mVQJ2PyH...K6taGz
0.002000000
0.007433040
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158674
B62qn9uz1RoxdzM...YqYrfW
Memo: payout
CkpYhf5LL4wvjaC...6GK5AS
0.002000000
0.007521478
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158673
B62qjHUHAEXoHN5...4ocDa1
Memo: payout
CkpYTK4bcw8krU1...WKwipP
0.002000000
0.007621777
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158672
B62qmNZDutFZ2hx...cQw4f6
Memo: payout
CkpaCEbJNMdUKV6...9LixJ8
0.002000000
0.007628211
B62qjSytpSK7aEa...V36rMz
Nonce: 158671
B62qpEaotcydWRv...J84PTc
Memo: payout
CkpZ3qPBesxCWLS...VJxTiV
0.002000000
0.007748096
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 169800
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpZYbgmGtSG7kf...GJGs7z
0.003000000
0.092000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 169799
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYgrtuRbsrJNH...y5DgUq
0.003000000
0.092000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 200419
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpaEZrtdfHt29b...UL7Z6b
0.038000000
0.057486000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 200418
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
Ckpa2J5izh4YuAH...yYJbbJ
0.038000000
0.057486000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 200417
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZnViVKQ8hG3z...meb1Qc
0.038000000
0.057486000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 200416
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpaH6LoWCcTnpP...9eTmgV
0.038000000
0.057486000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 200415
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYZrCieCSxEw5...SGT5Ru
0.005000000
0.090486000
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 185248
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpaBuPNhYenTuL...i3LYvU
0.005000001
0.090486110
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 181873
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZqF2aLTWz31q...fMciTh
0.005000001
0.090486110
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 181872
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
Ckpa8Y3BTRiczni...Q92gh1
0.005000001
0.090486110
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 185247
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpZxHTAXXDGnyD...bRFK8m
0.005000001
0.090486110
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 185246
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpYkmsphYhmXfY...Wwo3qh
0.005000001
0.090486110
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 185245
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
Ckpa4C1iuFagUkz...UgKx9S
0.005000001
0.090486110
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 181871
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZ51bNFSzpE4A...ny66eu
0.005000001
0.090486110
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 181870
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpZjrwgGxAqqxE...g8AmRm
0.005100000
0.090386100
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 181869
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpZPtk8QC8XfSa...9V4uZC
0.005100000
0.090386100
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 185244
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpZ7MNWomRpH2H...5iiQof
0.005100000
0.090386100
B62qryiHohWAWB5...fq2FP8
Nonce: 7
B62qqgZrmuPzRsH...N8Tdu6
CkpZidUVL1Skp8b...pLs4dG
0.010100000
2.000000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 242478
B62qnFCUtCu4bHJ...8UvrPZ
CkpZdspySTj5jWT...uHdyKo
0.025486100
0.070000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 242477
B62qnFCUtCu4bHJ...8UvrPZ
CkpYbysnN6RCfT5...eGMH4n
0.025486100
0.070000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 242476
B62qnFCUtCu4bHJ...8UvrPZ
CkpYkY5CmyhnCox...6ZPCN1
0.025486100
0.070000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 242475
B62qnFCUtCu4bHJ...8UvrPZ
CkpaJ895sGpirrw...c2eKuf
0.025486100
0.070000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 169798
B62qq6PqndihT5u...RcM1ku
CkpaESPLYsWZkxX...MfNq3v
0.025486100
0.070000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 135584
B62qpV4EsWwwaoQ...oDBrEz
CkpZe8Vh3s8CKXJ...Z6yGPj
0.025486100
0.070000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 169797
B62qq6PqndihT5u...RcM1ku
CkpZe1vtsA64gWG...NwaykN
0.025486100
0.070000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 135583
B62qpV4EsWwwaoQ...oDBrEz
CkpYfyDu8SWqXTu...HSpQQ9
0.025486100
0.070000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 135582
B62qpV4EsWwwaoQ...oDBrEz
CkpZN3nqJC79NfZ...z4LeWo
0.025486100
0.070000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 135581
B62qpV4EsWwwaoQ...oDBrEz
CkpZaBHXJYV5Krs...WZga5i
0.025486100
0.070000000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 135580
B62qpV4EsWwwaoQ...oDBrEz
CkpZCJ82wzJXJVb...qR1FnT
0.025486100
0.070000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 242474
B62qnFCUtCu4bHJ...8UvrPZ
CkpZ5FiKnqpk1Xp...xwzUBP
0.025486100
0.070000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 169796
B62qq6PqndihT5u...RcM1ku
CkpYbQymLoshdsd...TJpbTW
0.025486100
0.070000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 202337
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZRnMEsJwRF1Z...vDuRC7
0.050000000
0.045486000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 202336
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZ2hEscQ3GaWZ...ZU31bK
0.050000000
0.045486000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 202335
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYp9ZyYUmrnNS...XMu7Vt
0.050000000
0.045486000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 202334
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYuGmkaSFXGEJ...5gWdTy
0.050000000
0.045486000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 202333
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZyrdR7WaHL9X...WTJmMh
0.050000000
0.045486000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 653462794 170984135
0.000340310
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 762480925 962936344
0.001118645
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 139890005 348377703
0.001118645
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 191527539 523848810
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 152325933 264202679
0.000405843
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 148500193 558088669
0.001118645
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 339140820 1029270777
0.001118645
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 641253456 493494519
0.000405843
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 32854643 810180054
0.000050000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 416724416 679854727
0.000050000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 39560723 851227488
0.001118645
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 31936836 569478768
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 504858180 203115036
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 37533945 301008423
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 906342879 937175070
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 235679998 678699446
0.000000000
B62qoiEyq2QHR8m...5rY1iA
Job Ids: 729464274 110449895
0.001000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 609495695 253704099
0.001118645
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 378953096 960409697
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1024654354 531816299
0.000000000
B62qofuCX3tvb3h...VHJnvH
Job Ids: 507179308 172534142
0.001000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 43912845 677587088
0.000049990
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 85646720 984365380
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 419830341 89954594
0.001118645
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 497165947 318582440
0.001118645
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 662251731 882497008
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 40959108 1044869803
0.001118645
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 362588161 904784865
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 294489759 40171850
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 948535083 366542903
0.001118645
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 814369401 789556220
0.001118645
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 666653588 399121328
0.000000000
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 768041664 853933849
0.000999870
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 233475924 81472525
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 737511929 377085261
0.001118645
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 747719505 1069018908
0.000340310
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 418507859 655191416
0.001118645
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 576174994 659337580
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 923100020 276882690
0.000460403
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 841223194 492695953
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 567236230 277132202
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 200113042 323738455
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 340244353 96667067
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 282729387 463557728
0.001118645
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 186565776 185855652
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 3444099 17924459
0.001118645
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 3198136 837800902
0.000340310
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 250671975 918385024
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1072116529 550701836
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 36102175
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 521103777 473418403
0.001118645
B62qr3qCQ5XeTCr...b9xsZf
Job Ids: 752869393 1060571971
0.000999870
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 652683142 1072977017
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 342640944 297760801
0.001118645
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 294192728 31085410
0.000405843
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 799579955 818580045
0.000460403
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 660708922 65874833
0.001118645
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 63589988 358426190
0.001118645
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 251602129 315213590
0.000000000
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 722620352 893851301
0.000405843
B62qpUS44ENkEKg...D1Syic
Job Ids: 780619729 819188342
0.000405843
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 449792904 176403902
0.001118645
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 933772575 460465826
0.000000000
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 608750136 194717929
0.001118645
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 897202778 1057213382
0.001118645
B62qpsyB3gCndt8...9fFnWr
Job Ids: 987236829 517893583
0.001118645
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 838618024 161179121
0.000000000