Block

This block has been orphaned

Date: (1 year ago)
Creator: B62qp4jr1PgwK42Ah4HG2qNHigTw5riKFr6RprguAX6ms8ArDcdGv7a
State Hash: 3NKgKi5wtCrdAQqWK2KywV6LcXSmGD5VPtcbtZbcaa3k7wXRmWhh
Previous State Hash: 3NL4uDRR1taEXBwTeWfNyAHGBLSNmAUS2dMdgAfN5S3vVWosneqP
Snarked Ledger Hash: jwzpMvLUdTsATXhZrrJKg1ug5Qh3f9npE79bBcZFBLZ7127G35P
Staged Ledger Hash: jwLqQ8rjzuZWM422wLRnJ8Y7csLvaTV5BQuWrZVJPmP59VsqvXk
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: B62qroC4Q4pgXcrBZqoBcWHRjc9mZu2AdFEPaW9oUR4bvQgFFKPTyUs
Winning Account: B62qkHVcy87zYztXYmRuPZ2asSMqhxkpAHwGfcCToB1R7DLHnPAvqrv
Transaction fees: 0.049400001
Snark fees: 0.046045000
Slot: 1464
Global Slot: 387024
Blockchain Length: 256643
Epoch: 54
Total Currency: 1038148012.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250421
B62qimiYDbQ9YKa...SBUEBE
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpYcPKjTWVLZas...UF3LVU
0.001000000
1.433934188
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250420
B62qpxuTMarUUSF...aEQ6aZ
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpZt1oQzQSxoLj...6UngPq
0.001000000
1.434655980
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250419
B62qqdUTAZkKy3p...MkicN7
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpZm8KKdwh1fMV...2HAh4H
0.001000000
1.439540974
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250418
B62qkQ6iNR2NN4g...VCwXnT
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpYhUmjGjn97eB...nRkPzZ
0.001000000
1.441737401
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250417
B62qnYc2hPctqif...F3iR5H
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpZAnh6y2WnkAW...J7Jkhg
0.001000000
1.442664791
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250416
B62qq4CnrrCTqt9...jZ8e8q
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpaCrPE4qpDEUa...MRbe18
0.001000000
1.442803255
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250415
B62qjrRsVUxeNku...L14cNC
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpYfS9Amgscm5p...dn3riA
0.001000000
1.442803757
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250414
B62qjWT1RhGWyY6...qsG9aa
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpYpumy7BDhaKv...Sy2VzU
0.001000000
1.444768760
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250413
B62qki3QFWUcVNj...jADAAd
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
Ckpa9Yb4nzNUhrP...qMVFM8
0.001000000
1.448736515
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250412
B62qmjNc5CSUXmg...LpH9Bn
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpZKFGS1jCBbuJ...9xy2j6
0.001000000
1.449414052
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250411
B62qr7LkgXfe814...Fu7Jnx
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpZQLisqAsubGr...m9cUWM
0.001000000
1.449617432
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250410
B62qjWnP6CZdEpT...tGzBxo
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpYcJeqsSoxPN4...GUayt1
0.001000000
1.449704082
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250409
B62qjxbiKHVcFRz...F8ji9f
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpZwZQaZ41Gsos...vtEQNU
0.001000000
1.449909895
B62qnreXhVb5unr...CENAYf
Nonce: 17
B62qin2eYcpG6Rq...WCq4Tx
CkpZeWxNtPXHVQD...Zrrp5Z
0.001000000
1526.000000000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 369438
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZTAAhxsUJ4oE...kjpPos
0.001000000
0.000001000
B62qmPc8Ziq7txW...thYLsz
Nonce: 250408
B62qpAXx41UQspq...WqzaB7
Memo: payout_from_AURO_Epoch_53
CkpZKNytvBacRdk...cj9TBn
0.001000000
1.450915241
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 93197
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpZgDVd4Jrk5fj...2z2RJn
0.001000001
1.908722219
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 65889
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpZuLVhZYsSvEn...pzfzkZ
0.003000000
0.092000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 107039
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpaLNDSU2svzUp...SkHCJR
0.005400000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 140848
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpZsUVTuWBXLLM...hH7ioQ
0.006500000
0.100000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 107489
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZnwsFm5Sm5qe...PF7m5t
0.007500000
0.087500000
B62qnt1dxE4buH2...u1pNFn
Nonce: 9
B62qo72NGAb841e...BS6vVS
CkpZakRRgUPqQwY...LmabUs
0.010000000
804.990000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 768377908 520975161
0.000000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 890192716 344095903
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 117771054 47345553
0.001000000
B62qmwvcwk2vFwA...v82vKP
Job Ids: 513700413 970453455
0.000050000
B62qqbuDZ32FiSR...vj1cHa
Job Ids: 1037340553 387702769
0.005000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1071940720 325517116
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1007731472 561439805
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 987035357 757580444
0.000000000
B62qjzLBwZgmoyf...je2o2v
Job Ids: 12067075 316212072
0.004000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 663996204 442157620
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 582477207 493912680
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 425891806 490470831
0.001000000
B62qorW1PNTMXN8...dz5iTE
Job Ids: 898012162 895935777
0.009500000
B62qofuCX3tvb3h...VHJnvH
Job Ids: 546622719 487649873
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 136417017 745118027
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 287960449 562547708
0.001000000
B62qofuCX3tvb3h...VHJnvH
Job Ids: 617496728 461857309
0.001000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 922505222 526839337
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 486166808 223930713
0.001000000
B62qjzLBwZgmoyf...je2o2v
Job Ids: 593075646 898668236
0.004000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 472737813 529626998
0.001000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 651337423 119325597
0.000000000
B62qrB4hLHkwUz3...qJZTUb
Job Ids: 90293016 751363373
0.009495000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 50748883 328542186
0.001000000
B62qkcHAv5hwUEd...AAyEgR
Job Ids: 219589340 1001957867
0.001000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 438607515 683747994
0.000000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 916898585 636177554
0.001000000
B62qqWzWHjUmJSS...e4CoJS
Job Ids: 470385708 393384785
0.001000000

Fee Transfer