Block
Date: (2 years ago)
Creator: B62qrecVjpoZ4Re3a5arN6gXZ6orhmj1enUtA887XdG5mtZfdUbBUh4
State Hash: 3NKbV7SGFk9t86j3wFzs4Q3cahD7KqHgs9FxtFANRHsb2HvyXvb2
Previous State Hash: 3NKXyqhBzj3wU9Jf6fSY6QK3vjbN82JSretJtZhvb16erxHRTZdx
Snarked Ledger Hash: jwpXhDqMY4SRzG8UurmSWwMso5BE7fzUhbXQNednMSNUXaG2b4Q
Staged Ledger Hash: jxJbCCNjc5weYc4tcNSTptysEZQTkBPQw8VzH74v72qmbmjHVKH
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: B62qqSUUCnoC8Vehw5xwhrnaNxhk6Xe3FcBhngoxyXCbJBfvVhiqia1
Winning Account: B62qoA478cjzLTGH3JqDrNXGjQNGQJeKesjnS6o9aVv875epCMtrrsD
Transaction fees: 0.706100000
Snark fees: 0.000000000
Slot: 2680
Global Slot: 274000
Blockchain Length: 185837
Epoch: 38
Total Currency: 962830252.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 262759
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZrj5AgvQiobi...QnJ2yh
0.001000000
0.000001000
B62qo72NGAb841e...BS6vVS
Nonce: 967
B62qrzCR1TsYeNe...p54Jka
CkpZgS6vZxnaXZQ...zWnXbm
0.001000000
299.999000000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 262758
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYw8dtP4d7mbu...euZZyb
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 262757
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpZDE7fCopusmh...1hHU83
0.001000000
0.000001000
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 262756
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYp5M6vu5pZoB...S2K7oM
0.001000000
0.000001000
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 1336
B62qpcg32fT9Emu...W17bRW
Memo: Transfer
CkpYUBiZeUe3eLW...e9oWyy
0.001000000
0.508400000
B62qqPWaeUqMbT7...ewky5f
Nonce: 19
B62qqUu2vFNKbwg...Kgfp74
CkpZQAPRvJeQPkf...JABMhE
0.010100000
185.000000000
B62qrVURy13Cn7w...TTzoFk
Nonce: 0
B62qiW9Qwv9UnKf...CSCVt5
Ckpa9AQW36dAyYh...kKEcFY
0.030000000
62.184898600
B62qoyfpjCByGXs...YuQziZ
Nonce: 10
B62qrRvo5wngd5W...S9RCsV
CkpZAz6qtAWP2gW...xxZdSU
0.030000000
2499.970000000
B62qkGHxMvDqTup...c3YfrH
Nonce: 0
B62qrRvo5wngd5W...S9RCsV
CkpZ9pdWWXHLPTd...ZazwL5
0.030000000
48.247483000
B62qjC8B9wxanL8...ThDoiR
Nonce: 63
B62qrs3r78SahLd...5U9Eo3
CkpaDrpjguY7S5t...22cHZW
0.100000000
1742.000000000
B62qjC8B9wxanL8...ThDoiR
Nonce: 62
B62qp8no6Fregyc...9piJ74
CkpZMR7NnizVuBK...w5j1mM
0.100000000
3496.000000000
B62qjC8B9wxanL8...ThDoiR
Nonce: 61
B62qjzN25D39t1R...ULmhRv
CkpaJp5uMh1k27W...Vq39ev
0.100000000
2221.000000000
B62qoE8WpBEB3wy...4P6Z6i
Nonce: 28
B62qqBvBTSsG368...zoWw7t
CkpYtoY9FG8DoE3...2hERQ5
0.100000000
2004.000000000
B62qoE8WpBEB3wy...4P6Z6i
Nonce: 27
B62qmQ68xVWawcd...quLUcp
CkpaFkHMq8wLt6p...gp9sU5
0.100000000
4064.000000000
B62qoE8WpBEB3wy...4P6Z6i
Nonce: 26
B62qjq7vHyZM1Yd...68vgCc
CkpZYAuDDzjT17P...9g7Rai
0.100000000
2659.000000000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
There are no snark jobs in this block

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qqSUUCnoC8Ve...hiqia1
0.706100000