Block

This block has been orphaned

Date: (1 year ago)
Creator: B62qs1pxzzvkEFtaJqDDEBwkcwm9Ush2s3Z4eBssBvoV1Xhh13PQwaK
State Hash: 3NKMLyJoMYfBKbiAraTVYbemgZvc8kUJoGaT6MfnaEsLXXMdite1
Previous State Hash: 3NKTCxK4WhLWJ1pHrRVSzth79kPqPLVS9ZrTWzg3qnXdrSy7R4Fs
Snarked Ledger Hash: jxB9dEfuEaVC2sFMhF1fBB7YMXewMYm94ZgRdfm3z9mGkPCxuVv
Staged Ledger Hash: jwP3nSa2gZV6Eenc2DZA77wkcwU5q4JceQAwpkUi734pptqFQJq
Coinbase: 720.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qnBCL2nL6u38wLVqPWQ6VagvCBcaMAXRiBY237h1NJpubThKs4Tk
Transaction fees: 0.070700000
Snark fees: 0.000000000
Slot: 4887
Global Slot: 311907
Blockchain Length: 210538
Epoch: 43
Total Currency: 988165612.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 32862
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
CkpZqH2wxz99veo...EohE1t
0.001000000
0.094486111
B62qq1UvKuyvQJb...C58xFX
Nonce: 18
B62qr7dKktf2yZo...xQTCWX
CkpZQ8QNiPWxmni...rEEVPs
0.001000000
1300.000000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 37300
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpZDoWsUMp1hRA...ypmVcb
0.001000000
0.094000000
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 33143
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpZ3koboCYtXfU...jLVxM3
0.001000000
0.094486111
B62qre3erTHfzQc...g6ESAy
Nonce: 299018
B62qjYanmV7y9nj...U45FSM
CkpYn9czD5VD13r...zbQ2Nb
0.001000000
0.000001000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 31735
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYveqx5ZXLQpa...vUMjNZ
0.005100000
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 55482
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpYcHsm3wgQm4w...2m5Bpb
0.006500000
0.050000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 55481
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Memo: save_from_genesis
CkpYV2D3L4gbthY...dvMKMT
0.006500000
0.050000000
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 31984
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYyNjfCLcGSrj...wsozrA
0.007500000
0.087500000
B62qkfBHRvyrNmC...o7fwP4
Nonce: 3
B62qjYwiu88NwFz...4YuvAy
CkpZH8iiaZq3izf...MEkVnR
0.010100000
20.499900000
B62qn3Cmk3FRDCi...BVrod5
Nonce: 384
B62qpWaQoQoPL5A...8fNHuR
Memo: memo
CkpaBTbBCJYFJKU...awMPET
0.030000000
3223.170000000

SNARK Jobs

Prover Fee
There are no snark jobs in this block

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qs1pxzzvkEFt...3PQwaK
0.070700000