Block
Date: (3 months ago)
Creator: B62qiyJEjUeNKaFtkvnkqM7NZaFk9oqHLN2iBuQ2KFy1bFwezb8mDH5
State Hash: 3NK5qqmfyE6bcdgHRKfci3B9TRAjHKiuASuUdUKKW12v7UNtogCJ
Previous State Hash: 3NLEVWXftm2pK5H1A6RMjxCigxQAyZ4aBK8oLf6eAGosKhigtYV8
Snarked Ledger Hash: jxQqNCUr8R5E2D654cUTiJDbMxa99RagT3L3aFMH5YKoV4jhecW
Staged Ledger Hash: jxNNY1Ms1vGyadvbHSNDobvFSuQodLHpfPs8z72YWFBGDDVA49k
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: B62qj2qD5mkdcUAm7UGco8CVExxKS5cutF1f3hHmTpoDaTQu2tNm6gf
Winning Account: B62qrNPgyKqhj4v8jZyEyNDSX9Z5SPbLuNP3sWPaSQvFywzTiTCTV9X
Transaction fees: 2.036644425
Snark fees: 0.000000000
Slot: 3561
Global Slot: 524781
Blockchain Length: 337288
Epoch: 73
Total Currency: 1135643212.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qp5pW6sweYxM...ZYzBRh
Nonce: 2
B62qijDC2gCTtcq...Ee3oWC
Memo: Delegate to Bit Cat🐱
CkpaLEwPAYeRUBh...CPTpxQ
STAKE_DELEGATION
0.201100000
B62qp5pW6sweYxM...ZYzBRh
Nonce: 1
B62qqV16g8s744G...3Rqqzx
Memo: Delegate to Minascan Pool | St
CkpYcKUyEYodGjo...hh4tJ1
STAKE_DELEGATION
0.201100000
B62qp5pW6sweYxM...ZYzBRh
Nonce: 0
B62qpge4uMq4Vv5...pvLPAN
Memo: Delegate to MinaExplorer
CkpZDAVYT2dbHpP...X5fR5f
STAKE_DELEGATION
0.002000000
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 224170
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpYVQ7CZSuF6sU...L5FgUz
0.005100001
0.090300000
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 224169
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpYQfCnQCsfkya...x3NKhk
0.005100000
0.090386100
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 226160
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpYSFpp1jHKeFc...GzmoBa
0.005100001
0.090300000
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 226159
B62qnWkFcq6GTKS...2pVaoi
CkpZGDJfZDEYJ9g...isHhgE
0.005100001
0.090300000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 206563
B62qq6PqndihT5u...RcM1ku
CkpZKbuUgjk17FK...f3ZiTm
0.005486100
0.090000000
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 206562
B62qq6PqndihT5u...RcM1ku
Ckpa7QCe1wW6JTK...2xDFUp
0.005486100
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 278829
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
CkpZfxmCmCh4DPq...u3juhq
0.005686111
0.090000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 278828
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
Ckpa9e3q4TbZUs7...ZbvzhY
0.005686111
0.090000000
B62qo72NGAb841e...BS6vVS
Nonce: 6260
B62qmqdShtmh13L...yuMzP4
CkpZUMrRiGXqriT...qKcAoz
0.010000000
7999.710272420
B62qjHbFmnPZjqv...2Tqjsm
Nonce: 3
B62qmSBomCoAz5U...6UqrEa
CkpZop4DjoUV6o2...YGyNY8
0.010100000
400.000000000
B62qqX4KQ8evJXD...3e5fXx
Nonce: 17
B62qpge4uMq4Vv5...pvLPAN
CkpZbUuiZ8fir3X...JFkBGA
STAKE_DELEGATION
0.010100000
B62qrnotXUn6bVg...nY4Jks
Nonce: 0
B62qpge4uMq4Vv5...pvLPAN
CkpZKu1XJ6YbsYP...78szEc
STAKE_DELEGATION
0.010100000
B62qmtzSPQzDbwC...wSf9hA
Nonce: 6
B62qnsvqqt86fDn...Y7bfUm
CkpZA2tg8kGdWvX...GBYjn8
0.010100000
2.088304438
B62qqX4KQ8evJXD...3e5fXx
Nonce: 16
B62qno6eomoEALR...rNtCsH
CkpYvcQVnDHzXZL...3gg2Eh
0.010100000
401.000000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 236930
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
Ckpa9nqY9LJ7hL5...u9beor
0.016000000
0.079486111
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 236929
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZKKACDGGtzWU...8Mya8e
0.016000000
0.079486111
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 238498
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZJqjCMayZf8B...zMapYs
0.016000000
0.079486111
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 238497
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpYTiurW1pJSok...NRjmqo
0.016000000
0.079486111
B62qktPtDFWG8ci...gTHjwE
Nonce: 179
B62qrnd2kXPYFuV...RbxBbV
CkpZ52byy8CKo4x...k4Hwc1
0.020000000
870.290840298
B62qktPtDFWG8ci...gTHjwE
Nonce: 178
B62qpG8jpefptAe...xRjofg
CkpZqUqErbxYXnr...Ubpjk7
0.020000000
99.557360292
B62qktPtDFWG8ci...gTHjwE
Nonce: 177
B62qky8y5TU6JLs...FdHNcf
CkpaGbgXxQFNSQf...rryyLC
0.020000000
1023.823714017
B62qn6aM6zLQj1B...QFxrCo
Nonce: 55
B62qqyA1NXqkSfN...6ApQp8
Ckpa3A8Javy2BKg...TuUZue
0.020000000
495.834866631
B62qiswHLK1qXoT...txJgJY
Nonce: 136
B62qoUVTKseKuce...qZD6w9
Memo: fbc5bed825334665de533a7383d627d9
CkpZ2jmKSHw8AKx...NkPYRc
0.020000000
736.503067485
B62qiswHLK1qXoT...txJgJY
Nonce: 135
B62qoda623yUV72...u5TZiJ
Memo: fbc5bed825334665de533a7383d627d9
CkpYeJa28ECV1mB...9V3jLa
0.020000000
509.001986539
B62qiswHLK1qXoT...txJgJY
Nonce: 134
B62qinAHXu4wBrh...AoATtB
CkpYkk5EjKe5c9t...QxweCV
0.020000000
758.398441767
B62qiswHLK1qXoT...txJgJY
Nonce: 133
B62qiburnzzzzzz...r7UN6X
Memo: fbc5bed825334665de533a7383d627d9
CkpZYPZyXfsUki4...MuZBmn
0.020000000
1440.000000000
B62qn6aM6zLQj1B...QFxrCo
Nonce: 54
B62qoUVTKseKuce...qZD6w9
Memo: 3a33650ea843eee5df6ca8095b1acbaf
CkpZ3Wb8YdKgx3B...HWN65P
0.020000000
486.390482426
B62qn6aM6zLQj1B...QFxrCo
Nonce: 53
B62qpxDdvwRsv7T...5pQJHt
Memo: 3a33650ea843eee5df6ca8095b1acbaf
CkpZMasEEuqMBrt...T7Tyhy
0.020000000
336.342241407
B62qp17siioFbT7...Z46L1G
Nonce: 356
B62qp1C4ed4d4T9...bTMu7P
CkpYT4NkLxUg4Us...ktasaF
0.020000000
521.749479481
B62qp17siioFbT7...Z46L1G
Nonce: 355
B62qoBFvWZADREX...fo7MMP
CkpZ6SiHVC9WhVV...oyiqy5
0.020000000
58.933265132
B62qrGxW2hCdojB...SxbVVt
Nonce: 122
B62qnC8grzbRc67...b4Wrq4
Memo: 04ad86b8c1ef92840b4c9f9acfff40bc
CkpYqYC2wcL7Cdo...UZJiaV
0.020000000
1643.615386030
B62qrGxW2hCdojB...SxbVVt
Nonce: 121
B62qoUVTKseKuce...qZD6w9
Memo: 04ad86b8c1ef92840b4c9f9acfff40bc
CkpYfFcUgWvk5G2...HYVasr
0.020000000
2367.719331240
B62qrGxW2hCdojB...SxbVVt
Nonce: 120
B62qiburnzzzzzz...r7UN6X
Memo: 04ad86b8c1ef92840b4c9f9acfff40bc
CkpYpSimt4rc5ze...WAzR46
0.020000000
2880.000000000
B62qqmjSecyohvm...h71N3g
Nonce: 9
B62qoUVTKseKuce...qZD6w9
Memo: 20dc653d28be8e7c0273ee749657f2a6
CkpYfQGRM8DycQZ...e7WKpY
0.020000000
2748.835301219
B62qov9yv8TayLt...ynbzTz
Nonce: 152145
B62qpcg32fT9Emu...W17bRW
CkpYdBwdvpwP1dD...Xn2TT4
0.035000000
0.088100000
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 50501
B62qrAEzxewuEYw...1uVeTU
CkpYvFPeWEUtwLX...s4mK3T
0.200000000
51.291595000
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 50500
B62qkbScw49uCYZ...VrPNnz
CkpZ2DZm9T636ew...hsn6hM
0.200000000
63571.082747100
B62qnBrv3T8uPuu...PzGjdv
Nonce: 1
B62qnKXyZEJYJs9...NC3NLz
CkpaDrGjwoFUyn2...brJwRS
0.200100000
Failed
0.200000000
B62qm7NJxSjkoTB...VBb9ak
Nonce: 0
B62qpge4uMq4Vv5...pvLPAN
Ckpa9rbp7AZwvzU...nMFGKp
STAKE_DELEGATION
0.510100000

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 18119402 634918310
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 21557331 316855157
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 4389557 330955396
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1051323901 497115608
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 162053670 508969187
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 121602992 1043218699
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 76682461 355787291
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 664563537 534475286
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 942342889 627041374
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 339293314 339582533
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 560744999 656801538
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 671563120 1008951815
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1061757056 682627257
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 1031397282 127506421
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 464967324 848922224
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 674086133 1019237268
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 706307968 432129056
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 15714125 874354493
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 705863025 267654083
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 280204038 1029354971
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 853095774 400767732
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 746037199 1058520577
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 24638633 947083746
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 476739670 738060761
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 843056059 598702093
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 259564544 821792150
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 368986377 679544662
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 352122009 467130068
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 438880079 122525998
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 88875618 86359043
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1040612822 1073077795
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 994947239 453124436
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 813551447 117334275
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 574107332 1021988606
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 58685493 65025457
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 598344934 815789096
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 307086710 689333231
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 839633847 963073544
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1004761280 955261368
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 10903417 50298948
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 880712048 557822829
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 934357915 109944734
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 652083522 1021178339
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 404570394 605582079
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1043544583 1008727604
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 149335448 249448173
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 439334074 153151715
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 305640774 944392999
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 960035806 88288899
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 555576115 654678478
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 367243413 907632205
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 446427726 260326090
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 611805947 405455617
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 273492238 927304479
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 279047500 61249848
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 788117052 156976510
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 13612752 181300770
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 375946063 775842236
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 196320928 736528253
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 207468882 909194448
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 324560298 1037581578
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 132029706 832842362
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 676810828 614771558
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 509841718 376921904
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 634089555 806857230
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 838221683 932626246
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 611615462 423449471
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 161263272 528983984
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 480210837 611181597
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 812090675 664822292
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 397779016 890213742
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 629348875 969490
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 441435988 679444104
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 286347809 437529914
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 292003457 759199667
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 849736534 875485204
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 347595684 1067803812
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 376801823 474516708
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 842958493 1010715380
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 918583484 378562320
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 925102036 841101785
0.000000000
B62qrQiw9JhUumq...8tcUAC
Job Ids: 498950852 647719991
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 438799713 36084187
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 290755481 1058414271
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 848730947 95608975
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 44362413 525117908
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 773665947 408420529
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 185986866 462918488
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 618159298 993532844
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 46203451 243771234
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 653508795 285955108
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 907320484 448238369
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 223237164 49746400
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 833747367 560968753
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 817914058 13059041
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1017212440 490203797
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 863228657 714759336
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 302258519 684106019
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1044078006 375481549
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 94076230 686038494
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 745892460 567710512
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 133745709 941259032
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 722639436 137614964
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 510524338 185558624
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1008784488 642168729
0.000000000
B62qs2Lw5WZNSjd...CQJMYM
Job Ids: 421132623 538356006
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 762227716 184047196
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 801765269 24501231
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 917757478 905151733
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 902813107 774442935
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 739593238 43542069
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 421997258 864123016
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1024845066 453984491
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 1024548431 585375327
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 541387723 389731455
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 1029104464 273696423
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 194526879 63506247
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 528279201 260515335
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 73517286 365884902
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 873980826 110421140
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 184567137 612500859
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 320337975 908273365
0.000000000
B62qopzjbycAJDz...yTz4dJ
Job Ids: 605863439 470890554
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 888082668 217311149
0.000000000
B62qkwrHj3YCKgQ...12a4W4
Job Ids: 699364381 731311088
0.000000000

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qj2qD5mkdcUA...tNm6gf
1.326444425
B62qj2qD5mkdcUA...tNm6gf
0.710200000