Block

This block has been orphaned

Date: (1 month ago)
Creator: B62qp4jr1PgwK42Ah4HG2qNHigTw5riKFr6RprguAX6ms8ArDcdGv7a
State Hash: 3NK5ZiC7x4qojbCM8KzxCUetcu4tZb7RuHi9VcYSemoQ3xFm5p8X
Previous State Hash: 3NKrK2mbkzwZeCi5DwQGPTrKh1s5bw4cGX9gsV6uNLmTg8XEchPA
Snarked Ledger Hash: jwSNq8cxRDPXBs5bHwdyeP8ESyN5i1DTp2YmAM8tn6J8UuC1try
Staged Ledger Hash: jxn3sjipij33Sbut1CWTm2q7qFud7udxcSHWYgGZQbB72SQTFbw
Coinbase: 1440.000000000
Coinbase Receiver: Same as block creator
Winning Account: B62qqQA8S8NJuqM46XDAnZ4BK1XGEq1jgBEaphpGNwAB8Y3KCxZf7vo
Transaction fees: 0.957586100
Snark fees: 0.000000000
Slot: 3060
Global Slot: 559980
Blockchain Length: 357266
Epoch: 78
Total Currency: 1163029132.840039233

User Commands

From To Hash Fee Amount
B62qnEeb4KAp9Wx...qmgSWt
Nonce: 236059
B62qoVxygiYzqRC...j2Qr6i
CkpYZMga5MPvnow...6PigZB
0.003000000
0.092000000
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563438
B62qoKSa7qA1nYV...rWtJKG
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpZ9m3VezfwyE2...a8BRv3
0.005000000
2.427086356
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563437
B62qjk3aTwYenfb...yPDVvd
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpYuj1WHHGRroe...tfv8jj
0.005000000
2.431887168
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563436
B62qpHgrtHzrfTS...bATTop
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpZ2cuXzbVyUfX...u56rKg
0.005000000
2.435170040
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563435
B62qmLPuKyx7Dht...HcErgY
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpZLTPUeQcY7Bt...4WUyHi
0.005000000
2.438359320
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563434
B62qoPd3RrNj9MT...NFK5WU
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpYsMz4N5nXPXb...e8KRco
0.005000000
2.440393794
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563433
B62qnFDve4mCoas...ywY5Zu
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpZSRnUNmwdH31...fegN7U
0.005000000
2.444574053
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563432
B62qoxQVKKBgpFs...EEDY5w
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpZbrewnzACyTE...syvsaE
0.005000000
2.445102488
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563431
B62qiz8b6sTnLQD...GJ7fi9
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpYvbJJNziweBg...mvsL14
0.005000000
2.445222446
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563430
B62qnXVFZcM4t94...LjzEM5
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpYjXuxfLin71X...z7Vv7m
0.005000000
2.445222446
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563429
B62qpksymJnJTsX...eZToXt
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpZk7dNujF3hZD...wXzksB
0.005000000
2.446072836
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563428
B62qjncUz7LktWm...pDpkFx
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpZccdgtJJp3Ym...JG8MKf
0.005000000
2.450255854
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563427
B62qrgpN8y4za19...g1Wvo7
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
CkpZa1AAtFHy1yB...T1vuav
0.005000000
2.452117517
B62qospDjUj43x2...gJKFfw
Nonce: 563426
B62qrHZRfNGycYo...iMYf7o
Memo: MinaExplorer Payout 333 #357220
Ckpa3ZWg8ps4jkQ...eoqM4k
0.005000000
2.453151775
B62qp69bsgUNySC...UoDSED
Nonce: 262401
B62qnJ3zFub6A17...iUR2gv
Memo: save_genesis_grant
Ckpa9yoLJB1HNgt...hzJ75Z
0.006000000
0.089486111
B62qnXy1f75qq8c...6wZ4or
Nonce: 264264
B62qqJ1AqK3YQmE...FE2uLU
Memo: save_genesis_grant
CkpZMD4MKsbLoYA...5vj4E3
0.006000000
0.089486111
B62qmAfqoLHRePt...1zns7P
Nonce: 10
B62qnkfJgZ8Pt52...Pygbnh
CkpZQCrnnUvSTcE...aPwNWr
0.010100000
50.000000000
B62qirMbeQPb9oT...sT9TpD
Nonce: 14
B62qpb2GMpDE9gC...hfZMjN
CkpZ8LjzeRg5Kpq...HCy9x1
0.011000000
3999.989000000
B62qrAWZFqvgJbf...MmG5vw
Nonce: 314103
B62qjdk4R6rjtrJ...GbhQ97
CkpZcDMXTatQRPy...MxkzkA
0.015486100
0.080000000
B62qpLST3UC1rpV...N2LLeg
Nonce: 272132
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZiRTMyxEwTLP...8kZMk2
0.020000000
0.075486111
B62qoXQhp63oNsL...ABciU6
Nonce: 273721
B62qkiF5CTjeiuV...ZTtR14
CkpZN8o8eX1wHGB...TFNPkH
0.020000000
0.075486111
B62qoeNcFYuy1v7...sovNRG
Nonce: 202
B62qrxyviiKkQRC...S7WDUk
CkpZqMG7mnFCpGD...9m3NPj
0.030000000
3500.000000000
B62qnwWb5mpmJ6h...VxpHaL
Nonce: 0
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
CkpZzfTPf7YT659...mraoVy
0.030500000
182.969500000
B62qouNvgzGaA3f...x7A8Vx
Nonce: 59996
B62qoMk3ufF4Gw5...wv3q5j
CkpZQX7DqQx3TKK...QUqNFM
0.030500000
477.931538700
B62qjpHY3JTQdX6...jyapNi
Nonce: 1741
B62qrxyviiKkQRC...S7WDUk
CkpaJXXa3a7L6Nq...JRuerB
0.210000000
1602.000000000
B62qpWaQoQoPL5A...8fNHuR
Nonce: 45198
B62qrY2TfUiMXU2...2YSKUF
Memo: memo
CkpZf5TdiHt1hgG...tyCnYS
0.500000000
2.830992700

zkApp Transactions

Fee Payer Account Updates Hash Fee
There are no zkApp transactions in this block

SNARK Jobs

Prover Fee
There are no snark jobs in this block

Fee Transfer

Recipient Fee
B62qp4jr1PgwK42...cdGv7a
0.957586100